Vedení univerzity

Složení

Rektor
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Statutární zástupce rektora a prorektor pro celoživotní vzdělávání
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
Prorektor pro pedagogickou činnost
Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
Prorektor pro mezinárodní vztahy
Mgr. Pavel Krutil
Prorektor pro tvůrčí činnosti
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Prorektor pro sociální záležitosti
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Kvestor
RNDr. Alexander Černý
Kancléř
Ing. Andrea Kadlčíková
Vedoucí Personálního odboru
Ing. Renata Bartošová
Předsedkyně Akademického senátu
Ing. Alena Macháčková, CSc.