Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Akreditované obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Seznam akreditovaných oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem:

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  1. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Technologie makromolekulárních látek na dobu platnosti do 15. října 2029;
  2. habilitační řízení v oboru Technologie potravin na dobu platnosti do 15. října 2029;
  3. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Nástroje a procesy na dobu platnosti do 15. října 2029.
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  1. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Řízení strojů a procesů na dobu platnosti do 24. února 2026;
  2. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná informatika na dobu platnosti do 24. února 2026.
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  1. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a ekonomika podniku na dobu platnosti do 13. srpna 2029.
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  1. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Multimédia a design na dobu platnosti do 27. března 2031.
Zahájení/Ukončení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulty a součásti

Zavřít