Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Akreditované studijní programy

Akreditované studijní programy (pdf, 13. června 2024)

Na základě Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy ze dne 28. 2. 2019, č. j. NAU-325/2018-11, byla Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně udělena institucionální akreditace pro:

a) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,

b) oblast vzdělávání Chemie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,

c) oblast vzdělávání Potravinářství a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,

d) oblast vzdělávání Umění a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů.

Institucionální akreditace byla univerzitě udělena do 26. 3. 2029.


Fakulty a součásti

Zavřít