Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Partneři a projekty

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má tímto dokumentem oprávnění pro všechny typy aktivit programu Erasmus+ v letech 2021-2027.

Erasmus Policy Statement (strategie v rámci programu Erasmus+) je potom zveřejněn zde.

Oprávnění pro roky 2014 – 2020 je uvedno níže.

Fakulty a součásti

Zavřít