Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Partneři a projekty

Členství v mezinárodních organizacích

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je členem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association), jež sdružuje téměř 800 univerzit z 46 zemí Evropy. Prostřednictvím EUA má univerzita možnost podílet se na všech jejích významných aktivitách podporujících vyšší vzdělávání v Evropě a prezentovat se tím v celé akademické obci Evropy. www.eua.be.

UTB je také signatářem boloňské Magna Charta Universitatum, která kromě jiného klade důraz na rozvoj a svobodu vědy a nutnost odstranění hranic při poznávání a předávání vědění. Signatáři charty se zavazují vytvářet podmínky pro mobilitu vyučujících i studentů. www.magna-charta.org.

Z dalších významných organizací je univerzita kromě jiného členem Danube Rectors’ Conference, která sdružuje na padesát univerzit podunajského regionu.

UTB je hrdým členem evropského univerzitního konsorcia “European Innovation Alliance (EuroInnA)”, které je zaštiťováno DAAD.

UTB je také jedním ze základajících členů konscorcia University Consorcium International.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít