Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabízené předměty

Předměty na Fakultě managementu a ekonomiky

Úroveň nabízených kurzů

Zahraniční studenti si mohou svobodně zvolit, které kurzy absolvují – možná doporučení / omezení jsou uvedená ve sloupci Poznámka. Bakaláři mohou navštěvovat magisterské kurzy a naopak, takže ve sloupci Úroveň studia je uvedena úroveň kurzu a jeho obtížnost. Magisterské kurzy by měly být komplikovanější a požadavky mohou být vyšší.

Semestr výuky

Každý kurz má definováno, ve kterém semestru se bude vyučovat. Může to být buď v zimním nebo letním semestru. Nelze to změnit. Některé kurzy jsou nicméně nabízeny v obou semestrech.

Požadavky na kredity

Požadovaný minimální počet vybraných kreditů je 15 ECTS za akademický semestr. Maximální počet není definován, ale doporučujeme maximálně 30 kreditů ECTS.

Jazyk výuky

Jazykem výuky u níže nabízených předmětů je angličtina, pokud není uvedeno jinak.

Seznam nabízených předmětů pro mezinárodní výměnné studenty
Akademický rok 2021/2022
Kód (zkratka) předmětuNázev kurzuVyučujícíÚroveň studiaECTS kreditySemestrPoznámka
Ústav ekonomie (MUE)
1MI2EMicroeconomics 2doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Ing. Denisa Karolyová
Magisterská5Zimní
1DEKEDigital EconomyIng. Martin Mikeska, Ph.D.Magisterská3Letní
1MA2EMacroeconomics 2doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.Magisterská5Letní
Ústav financí a účetnictví (MUFU)
1PF1ECorporate Finance 1doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Ing. Michaela Blahová, Ph.D.
Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.
Bakalářská6Zimní
1FITEFinancial MarketsIng. Jana Přílučíková, Ph.D.
Ing. et Ing. Vojtěch Sadil, LL.M.
Bakalářská3Zimní
1FRAEFinancial Reporting and AuditIng. Milana Otrusinová, Ph.D.Magisterská3Zimní
1PF2ECorporate Finance 2prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Ing. Michaela Blahová, Ph.D.
Magisterská5Zimní
1PKTEMoney and Capital MarketsIng. Jana Přílučíková, Ph.D.Magisterská4Zimní
1VEFEPublic FinanceIng. Eliška Kozubíková, Ph.D.Magisterská4Zimní
1OCPECorporate ValuationIng. Přemysl Pálka, Ph.D.
Ing. Michaela Bláhová, Ph.D.
Magisterská4Letní
1FICEFirms and Competitivenessdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.
Magisterská3Letní
1MUSEInternational Accounting Standardsdoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.Magisterská5Letní
1MEFEInternational FinanceIng. Jana Přílučíková, Ph.D.Magisterská4Letní
Ústav managementu a marketingu (MUMM)
1AMMEAdvanced Marketing and Managementdoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.
Bakalářská3Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1MN1EManagement 1Ing. Janka Vydrová, Ph.D.Bakalářská5Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1AMREApplied Marketing Researchdoc. Ing. Miloslava Chovancová, Csc.
Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.
Magisterská4Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1MNZEBrand Managementdoc. Ing. Miloslava Chovancová, Csc.
Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.
Magisterská4Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1MAEEBusiness Ethicsdoc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.Magisterská3Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1DMREDigital Marketingdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.
Magisterská3Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1RL2EHuman Resource Management 2Ing. Jana Matošková, Ph.D.Magisterská3Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1MMEInternational MarketingIng. Janka Vydrová, Ph.D.Magisterská4Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1MKEMarketing CommunicationIng. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.Magisterská3Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1SMNEStrategic Managementdoc. Ing. Miloslava Chovancová, Csc.
Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.
Ing. Karel Slinták, Ph.D.
Magisterská4Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1RZ1EHuman Resource Management 1Ing. Jana Matošková, Ph.D.Bakalářská4Letnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1MR2EMarketing 2doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Bakalářská5Letnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1CSPEConsumer Behaviourdoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Magisterská3Letnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1CCMECross Cultural ManagementIng. Michaela Blahová, Ph.D.
Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.
Magisterská3Letnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1MAREMarketing ApplicationsIng. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.Magisterská4Letnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1MDTEManagerial Skills and TechniquesIng. Jana Matošková, Ph.D., Ing. Petra Benyahya, Ph.D.Bakalářská3Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
1MR1EMarketing 1doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.
Bakalářská5Zimnímaximální kapacita je 15 výměnných studentů
Ústav podnikové ekonomiky (MUPE)
1PE2EBusiness Economics 2Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D.
doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
Bakalářská6Zimní
1MC2EManagement Accounting 2prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Ing. Ján Dvorský, Ph.D.
Magisterská5Zimní
1EKSEService Economydoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Ing. Zuzana Vaculčíková, Ph.D.
Magisterská4Zimní
1MAUEManagement Accountingprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.
Bakalářská6Letní
1PE1EBusiness Economics 1doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.Bakalářská5Letní
1APRMAspects of Project ManagementIng. Eva Juřičková, Ph.D.Magisterská3Letní
1EAREEcological Aspects of Business DecisionIng. Viera PechancováMagisterská3Letní
1PE3EEnterprise Economics 3prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.
Ing. Ján Dvorský, Ph.D.
Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D.
Magisterská5Letní
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů (MUPI)
1FIPEFirm Innovation PolicyIng. Eva Juřičková, Ph.D.Magisterská4Zimní
1LG2ELogistics 2Ing. Denisa Hrušecká, Ph.D.
Ing. Lucie Hrbáčková
Magisterská5Zimní
1RPPEReengineering of Enterprise Processesdoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Ing. Karel Slinták, Ph.D.
Magisterská4Zimní
1ISPEBusiness Economics  Information Systemsprof. Ing. Rastislav Rajnoha, Ph.D.Magisterská4Letní
Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva (MURVP)
1LAW2Law for Economists 2JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.Magisterská4Zimní
1RSEERegional Structures and Development of Europe and the Czech RepublicRNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
Ing. Lukáš Danko, Ph.D.
Magisterská4Zimní
1LAW1Law for Economists 1JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.Bakalářská5Letní
1RKEERegional Policy and Cohesion Policy EUIng. Lenka Smékalová, Ph.D.
Ing. Filip Kučera
Bakalářská4Letní
Ústav statistiky a kvantitativních metod (MUSKM)
1ZKMEBasics of Quantitative MethodsIng. Miroslava Dolejšová, Ph.D.Bakalářská3Zimní
1EKOEEconometricsIng. Lubor Homolka, Ph.D.
Ing. Ján Dvorský, Ph.D.
Magisterská4Zimní
1KMREQuantitative Decision-making MethodsMgr. Alena Kolčavová, Ph.D.
RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D.
Magisterská5Zimní
1CDPEComputerised Data ProcessingIng. Miroslava Dolejšová, Ph.D.Bakalářská3Letní
1RIMERisk ManagementIng. Lubor Homolka, Ph.D.
Ing. Tomáš Urbánek
Magisterská5Letní

Fakulty a součásti

Zavřít