Akademický kalendář

Akademický rok se dělí na dva semestry:

  • zimní semestr (září - leden)
  • letní semestr (únor - srpen)

Akademický rok 2017/2018 začíná 1. září 2017 a končí 31. srpna 2018.
Výuka v zimním semestru začíná 18. září 2017, v letním semestru 5. února 2018.

Akademický rok 2018/2019 začíná 1. září 2018 a končí 31. srpna 2019.
Výuka v zimním semestru začíná 17. září 2018, v letním semestru 4. února 2019.


V každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky, po kterých následuje 5 týdnů zkouškového období (dle čl. 2 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně).


Rámcový časový plán výuky prezenční formy studia na UTB ve Zlíně pro akademický rok 2017/2018

Rámcový časový plán výuky prezenční formy studia na UTB ve Zlíně pro akademický rok 2018/2019