Aktuality

13. 07. 2017

Osobní e-mailové adresy na UTB a převod schránek na službu Office 365

Poradní sbor rektora Rada pro informační systém, který je zřízen dle Statutu UTB ve Zlíně a Směrnice rektora č. 2/2015 a ve kterém má každá...
27. 06. 2017

Změna úředních hodin Studijního oddělení v letních měsících

Studijní odd. bude v období od 10.7. do 31.8.2017 otevřeno: úterý, středa, čtvrtek od 9 - 11 hod, nebo v individuálně dohodnutém termínu.
26. 06. 2017

Výsledky přijímacích testů do navazujícího magisterského studia

Aktuální výsledky přijímacího řízení naleznete po přihlášení do své e-přihlášky na eprihlaska.utb.cz.
01. 06. 2017

Změna otevírací doby Areálové studovny FAI

Od 5.6.2017 do 30.6.2017 bude studovna 218/U51 otevřena od 8:00 do 15:00 hodin. V době letních prázdnin bude studovna uzavřena od 3.7. do...

Archiv