O nás

Adresa:
Centrum výzkumu
Fakulta humanitních studií UTB
Štefánikova 5670
760 01 Zlín
tel.: +420 576 038 007
e-mail: (cvfhs@fhs_utb_cz)

Centrum výzkumu Fakulty humanitních studií (CV FHS) je vědecko-výzkumným pracovištěm Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výzkumné zaměření CV FHS se odvíjí od témat řešených v rámci výzkumných projektů a odborného zaměření pracovníků FHS UTB ve Zlíně. Zaměřuje se na oblast školního vzdělávání v širších pedagogických souvislostech, výzkum v oblasti filologické, v ošetřovatelství a vybraných klinických oborech na interdisciplinárním základě. CV FHS vzniklo 1. 4. 2012 jako samostatná součást FHS UTB ve Zlíně.


CV logo.jpg

Cíle a zaměření CV FHS

Pracovníci Centra výzkumu Fakulty humanitních studií (FHS UTB ve Zlíně):

 • Realizují základní, případně aplikovaný výzkum v oblasti společenských věd a pedagogiky.
 • Projektují a řeší výzkumné projekty (GA ČR, TA ČR, SVV, mezinárodní), které jsou financované z prostředků mimo fakultu (a jejichž charakter je ryze výzkumný):
  podporují přípravu výzkumných projektů a zabezpečují (dle uvážení navrhovatele):
   - konzultační činnost v metodologické oblasti (ke koncepci výzkumu připravovaných návrhů projektů).
 • Spolupracují na řešení výzkumných projektů a zabezpečují:
    - konzultační činnost v metodologické oblasti,
    - realizaci specializovaných metodologických kurzů pro řešitelské týmy,
    - využití softwaru při řešení projektů.
 • V rámci zakázkové činnosti (nebo z prostředků získaných grantů) zabezpečují servis v oblasti zpracování a vyhodnocení dat.
 • Monitorují příležitosti pro prezentaci výsledků výzkumu v ČR i zahraničí, poskytují relevantní informace o vyhlášených výzvách pro podávání návrhů vědecko-výzkumných projektů financovaných z dotačních programů mimo fakultu a vyhledávají možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.
 • Zabezpečují chod a vydávání časopisu Sociální pedagogika | Social Education indexovaného (mimo jiné) v databázi ERIH Plus.

                                         logo_Veronika Cacova.jpg

                      Kdo jsme? Co nabízíme? Jak vypadáme? Jak s námi publikovat?