Aktuality

15. 02. 2018

Show-off Zeig dich 2018

08. 02. 2018

Sportovní aktivity mimo studijní plán pro studenty prezenční formy studia

Sportovní aktivity mimo studijní plán zahájení 19. února 2018 ukončení 18. května 2018 (3 měsíce) Poplatek 450,00 Kč se...
05. 02. 2018

Nová vnitřní norma týkající se ukončení studia a SZZ v akademickém roce 2017/2018

Na webu FLKŘ je zveřejněna nová vnitřní norma - pokyn děkana, týkající se ukončení studia studentů posledních ročníků a státních...
26. 01. 2018

Nová rozhodnutí děkana

Na úřední desce FLKŘ byla zvěřejnena nová rozhodnutí děkana, týkající se žádostí o uznání části studia pro letní semestr 2017/2018,...
17. 01. 2018

23. 2. 2018 - IX. REPREZENTAČNÍ PLES FLKŘ UTB

Srdečně Vás zveme na již IX. Reprezentační ples Fakulty logistiky a krizového řízení, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
08. 01. 2018

Pokyn k zadávání a zveřejnění témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2018/2019

PD/01/2018 Zveřejnění a zadávání diplomových a bakalářakých prací pro akademický rok 2018/2019
14. 12. 2017

Soutěž ve SVOČ pro akademický rok 2017/2018

Bližší informace naleznete zde: Informace o SVOČ 2017/2018

Archivy