Aktuality

POZVÁNKA NA 17. SALON ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ

Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně si Vás dovoluje srdečně pozvat na slavnostní zahájení 17. Salonu architektů a inženýrů, ve kterém je zastoupen designérskými projekty z oblasti interiérového a exteriérového nábytku. Vernisáž se koná 29. ledna 2015 v 18 hodin v sídle Ministerstva kultury ČR, Nostickém paláci v Praze. Výstava potrvá do 1. března 2015. MgA. Martin Surman, ArtD. vedoucí ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně

 

Pozvánka na vernisáž výstavy klauzurních prací ateliéru Reklamní fotografie

Zveme vás na vernisáž výstavy klauzurních prací studentů ateliéru Reklamní fotografie, která se uskuteční dne 20. ledna 2015 v 19.00 hodin ve Photogether Gallery v budově zlínské polikliniky. Budou vystaveny klauzurní projekty Foodporn, Motýlí efekt a Před pikolou za pikolou.

 

Uzávěrka registrací do 8. ročníku soutěže Můj první milion se blíží!

Dne 31. ledna 2015 končí uzávěrka registrací do 8. ročníku soutěže Můj první milion (http://www.mujprvnimilion.cz).

 

Předzápis předmětů pro letní semestr akad. roku 2014/2015

Předzápis předmětů pro letní semestr akad. roku 2014/2015 probíhá přes webové rozhraní http://portal.utb.cz (po přihlášení) pod volbou "Studium - Předzápis" od 19. 1. 2014 od 7:00 hodin do 1. 2. 2015 do 15:00 hodin. Pro studenty bakalářských programů zápis do předmětu Sportovní aktivity bude probíhat na celé UTB jednotně od 6. 2. 2015 od 7:00 hodin do 9. 2. 2015 do 7:00 hodin.

 

Pozvánka na výstavu - 15. výročí ateliéru Průmyslový design

Vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na slavnostní vernisáž výstavy věnované 15. výročí založení ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně, která se uskuteční 19. ledna 2015 v 17.00 h v objektu Univerzitního centra (U13). MgA. Martin Surman, ArtD. Vedoucí ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně

 

Přípravné kurzy pořádané Ústavem marketingových komunikací

Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá přípravné kurzy pro zájemce o studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Mediální a komunikační studia, studijní obor Marketingové komunikace v prezenční a kombinované forma studia.

 

Výběrové řízení na studijní pobyty a pracovní stáže (ERASMUS+, FREEMOVER) v ZS 2015/16

Proděkan pro mezinárodní vztahy Fakulty multimediálních komunikací vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v zimním semestru akad. roku 2015/16. Písemné přihlášky zasílejte pí Evě Prokopové na adresu: FMK UTB ve Zlíně, Štefánikova 2431, 76001 Zlín, či doručte přímo do její kanceláře (U41/204).

 

Archívy aktualit: