Aktuality

Předzápis předmětů pro letní semestr akad. roku 2016/2017

Předzápis předmětů pro letní semestr akad. roku 2016/2017 bude probíhat přes webové rozhraní https://stag.utb.cz/portal/ (po přihlášení) pod volbou "Moje studium-Předzápis" od 22. 1. 2017 od 7:00 hodin do 26. 1. 2017 do 24:00 hodin. Pro studenty bakalářských programů zápis do předmětu Sportovní aktivity bude probíhat na celé UTB jednotně od 27. 1. 2017 od 7:00 hodin do 29. 1. 2017 do 24:00 hodin.

 

Volby kandidáta na jmenování děkanem

 

10. ročník soutěže Master of Crystal

Společnost PRECIOSA, a. s. ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a za podpory České sklářské společnosti vyhlašují 10. ročník soutěže "MASTER OF CRYSTAL". Cílem této soutěže je prohloubení spolupráce společností skupiny PRECIOSA se studenty i absolventy vysokých a středních technických a uměleckých škol i umělecké veřejnosti a následná prezentace výsledků jejich práce.

 

Přípravné kurzy pro zájemce o studium

Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá přípravné kurzy pro zájemce o studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Mediální a komunikační studia, studijní obor Marketingové komunikace v prezenční a kombinované forma studia.

 

East or West - Xchange's Best!

Proděkan pro mezinárodní vztahy Fakulty multimediálních komunikací vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v zimním semestru akad. roku 2017/18.

 

Archívy aktualit: