Aktuality

Děkanské volno 11. 2. 2016 od 14 do 16 hod.

Děkanka FMK vyhlašuje na čtvrtek 11. 2. 2016 v době od 14:00 do 16:00 hodin děkanské volno. V tomto čase se uskuteční představování kandidátů do Akademického senátu UTB ve Zlíně pro volební období 2016 - 2019. Předpokládá se hojná účast.

 

Noc reklamožroutů ve Zlíně 17. 2. 2016

Multikino Golden Apple Cinema Zlín ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Vás zve na úplně první Noc reklamožroutů ve Zlíně - pětihodinová přehlídka nejlepších reklam z celého světa! V nejnovější kolekci je přes 300 reklam z více než 50 zemí světa. Je to výběr toho nejlepšího z minulých let, reklamy na známé i neznámé světové značky, reklamy se světovými celebritami i exotické spoty s neherci, reklamy originální, dramatické, vtipné i dojemné. Startujeme ve středu 17. 2. 2016 od 19:30 ve Velkém kině ve Zlíně. Vstupné pro veřejnost je 199 Kč, studenti mají zvýhodněný vstup za 150 Kč. Rezervace a prodej vstupenek www.GACinema.cz

 

Neotevřené předměty v letním semestru 2015/2016

Seznam předmětů, u kterých nebude výuka v letním semestru akad. roku 2015/2016 realizována v důsledku malého počtu přihlášených studentů: CJV/CJF6 Pokročilá Francouzština, KAAT/PMKP Počítačové metody pro kreativní praxi, KAAT/P3DM2 Počítačové metody – 3D Max 2, KAAT/P3DM4 Počítačové metody – 3D Max 4, KUMK/DEHUB Dějiny hudby, KUMK/ONEKO One-to-one komunikace, KUMK/PROD2 Produkce, KUMK/TP2 Tvůrčí psaní, KKTS/RIPR2 Projektové řízení. Studenti si mohou nejpozději do 25. 2. 2016 nahradit neakceptované předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, a to bez administrativního poplatku.

 

Kurz PR pořádaný Ústavem marketingových komunikací

Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá přípravné kurzy pro studenty, absolventy i širokou veřejnost.

 

Přípravné kurzy pořádané Ústavem marketingových komunikací

Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá přípravné kurzy pro zájemce o studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Mediální a komunikační studia, studijní obor Marketingové komunikace v prezenční a kombinované forma studia.

 

Mladá designérka přiváží do Zlína ocenění z mezinárodní soutěže

Bronzové umístění přiváží zlínská studentka Lucia Krivá na svou domovskou Univerzitu Tomáše Bati. V mezinárodní soutěži Staged Design Award dokázala zaujmout nejen porotu, ale i veřejnost. V konkurenci více než 150 přihlášených soutěžních návrhů od studentů z Německa, České republiky a Polska si vydobyla 3. místo. Veřejnost drážďanského veletrhu Room+Style, která rozhodla o finálních vítězích, vzbudila pozornost svými betonovými reproduktory.

 

CZ.KOMIKS.15 zná své vítěze!

Ve středu 6. ledna zasedla odborná porota ve složení Tomáš Prokůpek, Lucie Lomová, Barbora Lungová, Richard Vodička a Ján Lastomírský a vybrala z celkem 39 soutěžních prací tři nejlepší z České republiky a tři nejlepší ze Slovenska.

 

Cambridge English s Cambridge P.A.R.K. na UTB ve Zlíně - termíny zkoušek

FHS ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K., připravila pro studenty VŠ i SŠ zkoušky Cambridge English s místem konání přímo na UTB ve Zlíně.

 

Nabídka jazykových kurzů pro studenty UTB

Centrum jazykového vzdělávání FHS připravilo pro všechny studenty UTB kurzy zaměřené na zvýšení jazykové úrovně anglického jazyka. Bližší informace zájemci získají na stránkách Centra jazykového vzdělávání. Zájemci vyplní přihlášku a zašlou ji (podepsanou) na lzemanova@fhs.utb.cz.

 

Archívy aktualit: