CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. V rámci tohoto programu studenti a akademičtí pracovníci mohou působit na univerzitách v těchto zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupráce je též s univerzitami v Prištině-Kosovo.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.  Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuální mobility (tzv. „CEEPUS freemover“). Preferované jsou mobility v rámci sítí. 

 7 výhod proč vyjet v rámci programu CEEPUS na zahraniční univerzitu

 • jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru
 • online přihlášky a aktuální výše stipendií na www.ceepus.info
 • stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi
 • uznávání studia je dáno v projektech sítí
 • společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů
 • stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku
 • je-li váš obor mimo sítě, můžete jet jako CEEPUS freemover

UTB je zapojena do několika univerzitních sítí. Přehled aktuálních projektů/sítí je k dispozici na webu programu CEEPUS.

Pro koho je určen program CEEPUS?

 • Studenty prezenční formy studia, kteří úspěšně ukončili první ročník veřejných vysokých škol
 • Studenty doktorského studia veřejných vysokých škol
 • Akademické pracovníky veřejných vysokých škol

Student/akademický pracovník musí mít státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status. Stipendia nejsou poskytnuta zájemců do země jejich státního občanství

Stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.

Jaká je délka mobility v rámci programu CEEPUS?

Studenti bakalářského nebo magisterského programu:

Standardní délka studentské mobility je minimálně 3 měsíce. V rámci bakalářského a magisterského pobytu lze strávit na mobilitách programu CEEPUS dohromady maximálně 10 měsíců. Tuto dobu si stipendisté mohou rozložit na několik studijních let, ale pro jednotlivé pobyty je třeba podávat přihlášku zvlášť. Podmínkou, která se vztahuje na studentské semestrální pobyty, je absolvování pouze jednoho pobytu v průběhu jednoho akademického roku. Pro mobility za účelem práce na bakalářské nebo diplomové práci lze výjimečně povolit i kratší mobility (minimum je však jeden měsíc). 

Pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V Motivation se uvádí náplň stáže - ta je dána projektem dané sítě.

Studenti doktorského programu:

U doktorandů je měsíční doba mobility standardní, ale nevztahuje se na ně omezení jednoho pobytu během jednoho akademického roku.  Pro vznik nároku na měsíční stipendium je třeba zůstat po dobu přinejmenším 21 kalendářních dní.

Akademičtí pracovníci:

Akademičtí pracovníci mají povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky. Pobyt na zahraniční univerzitě je možno zkombinovat s přípravou Joint Degrees.

Jaké je stipendium v rámci programu CEEPUS?

Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí.

Cestovné na zahraniční stáže je stipendistům vypláceno jejich domovskou univerzitou. Kontaktujte koordinátora programu CEEPUS na UTB (viz níže).

K jakým termínům je možné podávat přihlášky na mobility v rámci programu CEEPUS?

 • 15. červen - termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí vysokých škol v následující zimním semestru
 • 31. říjen - termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí vysokých škol v následujícím letním semestru
 • 30. listopad - termín pro podávání přihlášek na individuální mobilitu „CEEPUS freemover“ v následujícím letním semestru.  Na zimní semestr je možné vyjet jen výjimečně, po dohodě s hostitelskou Národní kanceláří, podávání přihlášek je umožněno podobně jako pro sítě zpravidla v průběhu května.

Jak se mohu do programu zapojit?

Informace pro stipendisty CEEPUS jsou dostupné zde.

UTB koordinátoři programu CEEPUS  jsou:

Fakulta technologická - doc. Ing. Imrich Lukovics, CSc., lukovics@ft_utb_cz

Fakulta managementu a ekonomiky - Ing. Přemysl Pálka, Ph.D., ppalka@fame_utb_cz