Povinně poskytované informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní informace o subjektu
Název: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Důvod a způsob založení: Zákon č. 404/2000 Sb. o zřízení UTB ve Zlíně
Organizační struktura: viz struktura
veřejná vysoká škola
Kontaktní spojení
Korespondenční adresa: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
Zlín
760 01
Adresa pro osobní návštěvu: Rektorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
Zlín
760 01
(po předchozí domluvě)
Adresy fakult/součástí: kontakty
Úřední hodiny: Po – Pá 8 – 16 hodin
(po předchozí domluvě)
Telefonní číslo: 576 038 120 (ústředna)
Číslo faxu: 576 032 121
Adresa internetových stránek: www.utb.cz
Adresa e-podatelny: podatelna@utb_cz (Instrukce pro podávajícího)
Další adresy: kontakty
Případné platby lze poukázat: 27 – 1925270277/0100
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
Seznamy dokumentů
Hlavní dokumenty: Statut UTB ve Zlíně, Dlouhodobý záměr
Další dokumenty: Úřední deska
Informace (žádost, příjem)
Žádost o informaci: lze podat v podatelně, formulář pro vyplnění žádosti
Příjem žádostí a další podání
Osobně: na podatelně či u příslušného pracovníka UTB
Elektronicky: elektronická podatelna (podatelna@utb_cz) (Instrukce pro podávajícího)
Další informace
Opravné prostředky: viz Rozhodnutí rektora č. 20/2012
Předpisy
Nejdůležitější předpisy: viz Zákony
Další vydané právní předpisy: viz Vnitřní předpisy
Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací: viz Rozhodnutí rektora č. 20/2012 a jeho Příloha
Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv: k dispozici na Právním oddělení
Výroční zpráva
VZ podle zákona 106/1999 Sb. viz Výroční zprávy