Vědecká rada

Složení

Předseda: prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor

Externí členové
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. ČVUT v Praze
prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc. VŠCHT v Praze
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs TU v Liberci
Ing. Radomír Lapčík, LL.M Moravský peněžní ústav
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.  Univerzita Pardubice
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Univerzita Karlova v Praze
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Univerzita Palackého Olomouc
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. MU Brno
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA Siemens Česká republika
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek 5M, s. r. o.
doc. Ing. Václav Petříček, CSc. Komora SNS
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.  Slovácké strojírny a. s.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. VUT Brno
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.,R.N. Jihočeská univerzita
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.  ÚMCH AV ČR
Ing. Čestmír Vančura Kovárna VIVA a. s.
Interní členové
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. FAI UTB ve Zlíně
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. FT UTB ve Zlíně
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. FLKŘ UTB ve Zlíně
prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. FHS UTB ve Zlíně
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. FaME UTB ve Zlíně
prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. FT UTB ve Zlíně
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. FMK UTB ve Zlíně
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. FaME UTB ve Zlíně
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. FHS UTB ve Zlíně 
Ing. Alena Macháčková, CSc. FT UTB ve Zlíně
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková FaME UTB ve Zlíně 
doc. MgA. Jaroslav Prokop FMK UTB ve Zlíně 
prof. Ing. Roman Prokop, CSc. FAI UTB ve Zlíně
doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc. FAI UTB ve Zlíně
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. FT UTB ve Zlíně
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. FAI UTB ve Zlíně
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. FLKŘ UTB ve Zlíně

Dokumenty