Doktorské studium

Absolventům magisterského studia nabízí UTB ve Zlíně možnost doktorského studia na pěti fakultách. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.

Celoškolské doktorské studijní programy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je držitelem akreditace pro dva doktorské studijní programy - Materiálové vědy a inženýrství a Nanotechnologie a pokročilé materiály , které jsou svým zaměřením unikátní v rámci ČR.

Oba studijní programy jsou multioborově zaměřeny s důrazem na napojení jednotlivých studijních témat na externí projekty anebo na spolupráci s praxí.

AKTUALITY

Výběrové řízení pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019

Přijímací řízení na akademický rok 2018/2019

- studijní program Materiálové vědy a inženýrství

- studijní program Nanotechnologie a pokročilé materiály

1. kolo: lhůta pro podávání přihlášek 4. 6. 2018, termín přijímací zkoušky 21. - 29. 6. 2018.

2. kolo: lhůta pro podávání přihlášek 3. 8. 2018, termín přijímací zkoušky 20. - 31. 8. 2018.

3. kolo: lhůta pro podávání přihlášek 1. 10. 2018, termín přijímací zkoušky 22. - 31. 10. 2018.


1) P3924 Materiálové vědy a inženýrství

obor 3911V040 Biomateriály a biokompozity

Aktuálně vyhlášená témata a anotace k jednotlivým tématům

Téma Školitel 
Biomateriály na bázi polysacharidů doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Příprava vysoce funkčních antibakteriálních povrchů doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Hydrogely pro technické aplikace prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Materiály s řízenými vlastnostmi pro bioaplikace  prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Bioaktivní obaly  prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Syntéza and zpracování materiálů pro biologické aplikace prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Nové ekologicky šetrné materiály a technologie prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Magneticky senzitivní polymerní systémy pro environmentální aplikace prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
Využití polymerů pro tkáňové inženýrství doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
Biologické hodnocení kosmeticky a farmaceuticky aktivních látek doc. Ing. Věra Kašpárková, Ph.D.

2) P3972 Nanotechnologie a pokročilé materiály

obor 3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály

Aktuálně vyhlášená témata a anotace k jednotlivým tématům

Téma Školitel 
Příprava a charakterizace funkčních nanostrukturovaných plniv pro pokročilé polymerní systémy doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph. D. 
Příprava a charakterizace nanokompozitních tenkých vrstev pro polymerní elektroniku  doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph. D. 
Modifikace a využití anorganických nanotrubic pro polymerní elektroniku doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph. D. 
Polyester-elastomerní matrice plněná vodivým plnivem: Studium elektro-mechanických vlastností nanokompozitů doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
Termoelektrické materiály na principu nanostrukturovaných polymerních kompozitů  doc. Ing. Petr Slobodian, Ph. D.
Stereolitografický tisk polymerními nanokompozitními materiály  doc. Ing. Petr Slobodian, Ph. D.
Polymerní kompozitní materiály pro nositelnou elektroniku doc. Ing. Petr Slobodian, Ph. D.
Mechanismy adheze na rozhraní pryž-kov Dr.- Ing. Radek Stoček
Kinetika vulkanizace na mezifázi pryž-kov Dr.- Ing. Radek Stoček
Inteligentní elektrorheologické tekutiny doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

Přijímací řízení se, pro akademický rok 2018/2019, řídí Směrnicí rektora č. 5/2017.

Pokyny pro uchazeče

Přihlášky ke studiu

Ke stažení pro studenty:

Formulář - Individuální studijní plán

Přehled předmětů - studijní program Materiálové vědy a inženýrství

Přehled předmětů - studijní program Nanotechnologie a pokročilé materiály

Zápis o vykonání zkoušky Ph.D. na UTB

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Přihláška k obhajobě disertační práce


Podrobnější informace k celoškolským doktorským studijním programům podá:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík Ph.D., prorektor pro tvůrčí činnosti
tel.: + 420 576 032 280

Ing. Michal Studený, manager administrativy
tel.: + 420 576 038 029

e-mail: prorektor-vyzkum@utb_cz, studeny@utb_cz