Letní školy

LETNÍ ŠKOLY NA UTB

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí každoročně širokou nabídku letních škol.
Aktuální informace lze nalézt zde: http://summerschools.utb.cz/

LETNÍ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ

Nabídka letních škol v zahraničí:
http://www.summerschoolsineurope.eu/