Kolegium rektora

Složení

Rektor
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Statutární zástupce rektora a prorektor pro celoživotní vzdělávání
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
Prorektor pro pedagogickou činnost
Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
Prorektor pro mezinárodní vztahy
Mgr. Pavel Krutil
 
Prorektor pro tvůrčí činnosti
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
 
Prorektor pro sociální záležitosti
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
 
Kvestor
RNDr. Alexander Černý
 
Kancléř
Ing. Andrea Kadlčíková
 
Vedoucí Personálního odboru
Ing. Renata Bartošová
 
Děkan Fakulty technologické
doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
 
Děkan Fakulty managementu a ekonomiky
 doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Děkanka Fakulty multimediálních komunikací
doc. Mgr. Irena Armutidisová
 
Děkan Fakulty aplikované informatiky
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
 
Děkanka Fakulty humanitních studií
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
 
Děkan Fakulty logistiky a krizového řízení
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
 
Ředitel kolejí a menzy
Ing. Miroslav Procházka
 
Ředitel knihovny
PhDr. Ondřej Fabián
 
Ředitel CEBIA-Tech
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Předsedkyně Akademického senátu
Ing. Alena Macháčková, CSc.
Předsedkyně studentské komory AS UTB
Petra Jílková, DiS.