Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum výpočetní techniky

Co je CVT

Podle Směrnice rektora č. 6/2020 (Organizační řád Rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně) je Centrum výpočetní techniky (CVT) jedním z odborných útvarů součásti Rektorát, který je účelovým zařízením k zajišťování provozu vysoké školy. Organizační uspořádání a konkrétní činnosti jsou popsány v článku 22 uvedené směrnice.

Mezi poskytované služby patří např. správa centrálního registru uživatelů, správa univerzitních informačních systémů (tedy těch, které využívají všechny součásti UTB), univerzitních databází a serverové infrastruktury, portálu, správa a vydávání průkazů studentů/zaměstnanců, správa univerzitní počítačové sítě (drátové i bezdrátové) a elektronické pošty, poskytování webhostingu všem součástem UTB.

Kde nás najdete

Kanceláře zaměstnanců CVT se nachází v objektu U13 (nám. T. G. Masaryka 5555) ve 2. nadzemním podlaží, naproti vchodu do Knihovny UTB.

Kontaktním místem pro veškeré požadavky uživatelů je Helpdesk CVT.

Fakulty a součásti

Zavřít