Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rektorát – úsek řízený kvestorem

Organizační odbor

Vedoucí organizačního odboru TEL:+420 576 032 322 E-mail: vedouci-oo@utb.cz Kancelář:U13/553

Oddělení veřejných zakázek

Veřejné zakázky TEL:+420 576 032 325 E-mail: oo@utb.cz Kancelář:U13/550B

Veřejné zakázky TEL:+420 576 032 326 E-mail: oo@utb.cz Kancelář:U13/550B

Veřejné zakázky TEL:+420 576 032 327 E-mail: oo@utb.cz Kancelář:U13/550B

Oddělení podatelny

Hlavní podatelna TEL:+420 576 032 611 E-mail: podatelna@utb.cz Kancelář:U13/137

Oddělení spisovny

Spisovna TEL:+420 576 032 612 E-mail: spisovna@utb.cz Kancelář:U13/0118

Metodik pro spisovou službu TEL:+420 576 032 328 E-mail: oo@utb.cz Kancelář:U13/554

Fakulty a součásti

Zavřít