Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rektorát – úsek řízený kvestorem

Organizační odbor

Vedoucí organizační oddělení TEL:+420 576 032 322 E-mail: vedouci-oo@utb.cz Kancelář:U13/553
Oddělení veřejných zakázek:

Právník pro veřejné zakázky TEL:+420 576 032 323 E-mail: oo@utb.cz Kancelář:U13/549

Veřejné zakázky TEL:+420 576 032 327 E-mail: oo@utb.cz Kancelář:U13/549

Veřejné zakázky TEL:+420 576 032 325 E-mail: oo@utb.cz Kancelář:U13/459

Veřejné zakázky TEL:+420 576 032 326 E-mail: oo@utb.cz Kancelář:U13/549
Oddělení podatelny:

Hlavní podatelna TEL:+420 576 032 611 E-mail: podatelna@utb.cz Kancelář:U13/137
Oddělení spisovny:

Spisovna TEL:+420 576 032 612 E-mail: spisovna@utb.cz Kancelář:U13/0118

Metodik pro spisovou službu TEL:+420 576 032 328 E-mail: oo@utb.cz Kancelář:U13/554

Fakulty a součásti

Zavřít