Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rektorát – úsek řízený kvestorem

Ekonomický odbor

Vedoucí ekonomického oddělení TEL:+420 576 032 202 E-mail: vedouci-eo@utb.cz Kancelář:U13/314

Finanční účtárna TEL:+420 576 032 268, +420 576 032 255 E-mail: vseobecna-uctarna@utb.cz Kancelář:U13/154, U13/155

Mzdová účtárna TEL:+420 576 032 065 E-mail: mzdova-uctarna@utb.cz Kancelář:U13/153, U13/175

Rozpočtář a analytik TEL:+420 576 032 218 E-mail: rozpoctar@utb.cz Kancelář:U13/316

Metodik TEL:+420 576 032 251 E-mail: metodik@utb.cz Kancelář:U13/154

Pokladna TEL:+420 576 032 112 E-mail: pokladna@utb.cz Kancelář:U13/136

Fakulty a součásti

Zavřít