Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijíždějící studenti

Přihlášení na praktickou stáž

Některé z našich fakult (zejména Fakulta technologická a Fakulta aplikované informatiky) nabízí možnost krátkodobých praktických stáží pro zahraniční studenty.

Pokud má student zájem o praktickou stáž na UTB ve Zlíně, musí doručit v elektronické podobě následující dokumenty:

  • Motivační dopis (Proč chce podstoupit stáž zrovna na UTB? Jaký je jeho obor studia a čím se zabývá?)
  • Životopis
  • Výpis známek
  • Potvrzení o studiu na relevantní akademický rok

V případě přijetí se musí student zaregistrovat v našem systému “Portál “.

Následně musí doručit následující dokumenty:

  • Student Application Form (vytištěná z Portálu)
  • Learning Agreement for Traineeship (dokument poskytnutý vysílající univerzitou)

Kontakt: incoming@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít