Aktuální výzvy

ZÁŘÍ 2017
5.9.2017 H2020 Uzávěrka přihlášek CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT
7.9.2017 H2020 Uzávěrka přihlášek BIO BASED INDUSTRIES PPP
7.9.2017 H2020 Uzávěrka přihlášek IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE
8.9.2017 TA ČR Uzávěrka 2. kola výzvy - projekty Proof-of-Concept - GAMA
11.9.2017 H2020 Uzávěrka přihášek INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING
14.9.2017 H2020 Uzávěrka INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
19.9.2017 MŠMT Uzávěrka přihlášek do 9. ročníku Ceny Milady Paulové
20.9.2017 MŠMT Uzávěrka přihlášek do 6. ročníku Ceny Františka Běhounka
21.9.2017 MŠMT Ukončení předkládání projektů ECSEL 2017 - pro "Full Project Proposals"
26.9.2017 H2020 Uzávěrka Framework Partnership Agreement in European low-power microprocessor technologies
27.9.2017 TA ČR Uzávěrka přihlášek 1. VS ÉTA
28.9.2017 H2020 Uzávěrka MSCA-COFUND-2017: Co-funding of regional, national and international programmes
 
ŘÍJEN 2017
 9.10.2017 MŠMT  Uzávěrka přihlášek do 3. Veřejné soutěže programu INTER-EUREKA LTE317
17.10.2017 H2020 Uzávěrka CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT
 
LISTOPAD 2017
14.11.2017 H2020 Uzávěrka CALL FOR PROPOSALS FOR ERC SYNERGY GRANT
15.11.2017 H2020 Uzávěrka ERA Chairs
15.11.2017 H2020 Uzávěrka TWINNING
27.11.2017 Český Siemens Uzávěrka přihlášek 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense

HORIZONT 2020

Aktuální výzvy H2020

Informace k Evropskému výzkumnému prostoru na webových stránkách MŠMT

Pracovní program (Work Programme) H2020 pro roky 2014-2015 aktualizován

Evropská komise představila novou pilotní výzvu nazvanou Fast Track to Innovation a nový nástroj H2020 - pět ocenění za inovace ve výzkumu - Innovation prizes ("inducement prizes").

NET4SOCIETY - Databáze pro výzkumníky společensko-vědních oborů

HORIZONT2020 - LEAR ( Legal Entity Appointed Representative ) pro UTB je Mgr. Monika Kasálková Primasová

EU-LAC foundation

Norské fondy

Databáze pro vyhledávání partnerů bilaterálních česko-norských projektů

Zásady a termíny finančního vypořádání projektů výzkumu a vývoje spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů – projektů Česko-norského výzkumného programu CZ09

Rámcové dokumenty a předpisy k projektům CZ09 (aktualizováno 22. 7. 2015)

Všeobecné informace k Česko-norskému výzkumnému programu CZ09 (aktualizováno 23.7.2015)

O programu (aktualizováno 29.7.2015)

FAQ - často kladené dotazy (aktualizováno 29. 7. 2015)

Základní kontakty k programu CZ09 (aktualizováno 3. 8. 2015)

Byl vytvořen přístup pro vkládání projektů do webové aplikace v rámci Norských fondů (administrátor M. Kadlčíková).

Pro založení projektu (Grant Application) jsou potřebné následující informace:

Program SCOPES nabízí spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem

Inovační vouchery

Inovační vouchery Zlínského kraje  

Inovační vouchery v Olomouckém kraji

Evropská kosmická agentura - Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX)

ERC: European Research Council: Pokročilé granty

Program EUREKA CZ (LF)

Program EUROSTARS (7D)

Přednášky, kurzy, semináře

Směrnice

Směrnice rektora č. 23/2011 Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů.

Směrnice rektora č. 13/2012 Předkládání a správa projektů