Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Registrace doménových jmen, služby DNS, DHCP, NTP

Registrace doménových jmen

S registrací doménových jmen jakéhokoliv řádu se obracejte vždy na Centrum výpočetní techniky, oddělení počítačových sítí.

Doménová jména druhého řádu

Pro doménová jména druhého řádu (TLD domény .cz, .eu, .com, .org., pro např. nazev_projektu.cz) zajišťuje CVT:

  • vyřízení náležitostí spojených s registrací doménového jména
  • zřízení a správu primárních a sekundárních DNS záznamů pro doménové jméno
  • zařazení doménového jména do seznamu tzv. akademických doménových jmen
  • administrativu spojenou s platbami za registraci a provoz doménového jména

Nikdy neregistrujte doménová jména pro akademické účely sami na sebe! Následná přeregistrace je administrativně velmi komplikovaná.

Doménová jména třetího řádu

V rámci univerzitního doménového prostoru utb.cz lze registrovat doménová jména třetího řádu (např. nazev-serveru.utb.cz nebo nazev-projektu.utb.cz). Služba registrace doménových jmen je určena pro administrátory a akademické pracovníky, kteří zveřejňují služby serveru pro vnitřní počítačovou síť UTB nebo pro Internet.

DNS server

Univerzitní DNS server běží na adrese sun.utb.cz, jeho záloha je tvořena servery CESNETu nsa.ces.net. DNS server je přístupný z vnitřní sítě UTB.

DHCP protokol

Slouží pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě UTB. Tento způsob konfigurace je v počítačové síti UTB preferován.

Služba NTP

Pro synchronizaci přesného času vnitřních hodin počítačů a serverů umístěných v počítačové síti UTB lze využít protokolu NTP.

  • Server: ntp.utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít