Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pravidla provozu počítačové sítě UTB

Přehled pravidel

Další pravidla, vztahující se na provoz počítačové sítě UTB nebo na její části:

Činnosti

Dohled nad stavem sítě je zajišťován CVT v rámci běžné pracovní doby. Oddělení počítačových sítí provádí následující činnosti:

  • zajišťuje provoz a údržbu počítačové sítě UTB (pevné i bezdrátové),
  • zajišťuje správu zařízení pro zabezpečení provozu počítačové sítě UTB,
  • dbá o integritu a bezpečnost dat, zajišťuje bezpečnost sítě,
  • zajišťuje správu datových serverů a uživatelských přístupů k těmto serverům,
  • poskytuje uživatelskou podporu související s datovou sítí (pevnou i bezdrátovou),
  • podílí se na koordinaci provozu a rozvoji lokálních počítačových sítí; poskytuje konzultace v oblasti datových sítí, spolupracuje s lokálními správci na součástech,
  • podílí se na modernizaci stávající datové sítě, spolupracuje při plánování a výstavbě nových datových sítí v rámci projektových příprav,
  • spolupracuje s VŠ v ČR při výstavbě a modernizaci akademické počítačové sítě.

Fakulty a součásti

Zavřít