Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Wi-Fi síť eduroam

Nastavení hesla do sítě eduroam

Z důvodu bezpečnosti je nutné pro přístup do sítě eduroam používat jiné heslo, než máte do systému STAG.
Bez úspěšně dokončené registrace nebude přihlášení do sítě eduroam fungovat.

Nastavení Vašeho zařízení

Nástroj je k dispozici pro většinu typů zařízení a operačních systémů.
Uživatelské jméno zadáváte ve tvaru: login@utb.cz

Pravidla provozu

Pravidla provozu Wi-Fi sítě stanovuje Směrnice rektora č. 4/2016 a Roamingová politika sítě eduroam.

Potřebné technické vybavení

Zařízení (např. PC, notebook, tablet, telefon) s Wi-Fi adaptérem 2.4 nebo 5 GHz podporujícím standardy IEEE 802.11b/g/n/ac. Podporované operační systémy jsou Windows 8.1, Windows 10, GNU/Linux, macOS, Apple iOS, Android.

Ruční konfigurace bezdrátového připojení

Pokud automatická konfigurace připojení selže nebo si chcete nastavit připojení ručně, použijte tyto konfigurační parametry:

  • název sítě (SSID): eduroam
  • ověření v síti a šifrování dat: WPA2 / AES
  • ověření – typ protokolu: PEAP (Protected EAP)
  • způsob ověření: EAP – MSCHAP v2
  • zapnout ověřování serverových certifikátů
  • nastavit ověření k radius1.utb.cz

O síti eduroam

Bezdrátová síť eduroam je dostupná na všech budovách UTB.
Podrobnější informace o síti naleznete na stránce https://www.eduroam.cz.

Pokrytí a dostupnost

Bezdrátová Wi-Fi síť eduroam je dostupná ve všech budovách UTB pod názvem eduroam.
logo eduroam

Kontakt na správu Wi-Fi sítě UTB

V případě problémů s připojením počítače do Wi-Fi sítě eduroam se můžete obrátit na lokální správce počítačové sítě příslušné fakulty, nebo přímo na Centrum výpočetní techniky, oddělení počítačových síti, budova U13, místnost 219.
Kontaktní email: wifi@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít