Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozvoj univerzity

Galerie G18

Zlín má nový přírůstek do kulturní sféry. Díky projektu Art Gallery Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati jsme začátkem zimního semestru otevřeli novou galerii s názvem G18.

Jak je ve Zlíně zvykem už od Tomáše Bati, číslice v názvu galerie G18 je poděděná z názvu budovy U18, ve které galerie sídlí. Je to nová budova Fakulty humanitních studií UTB, kterou navrhla architektka a designérka Eva Jiřičná. Těšit se můžete na výstavy designu i současného umění, vernisáže, workshopy, komentované prohlídky, přednášky i filmové večery.

Výstavní koncepce, která spočívá v ročních tematických cyklech, chce představit, prodiskutovat a popsat aktuální formy a témata hýbající současným mladým designem a uměním a přiblížit je nejenom studentům, ale i všem zájemcům široké veřejnosti.

Prostory galerie se nachází v budově U18 v přízemí věže B na adrese Štefánikova 5670 ve Zlíně. Výstavní plocha G18 je 215 m² připravených pro nevšední umělecké zážitky.

Program galerie a můžete sledovat na webu i sociálních sítích.

Prohlédněte si galerii fotek z vernisáže výstavy Průzkumy bydlení

Fakulty a součásti

Zavřít