UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Rozvoj univerzity

Zdravotnické modely pro FHS

Fakulta humanitních studií letos díky projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně zásadně zmodernizovala výukové vybavení pro studenty zdravotnických oborů. Studenti programů Ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotně sociální péče tak mají od zimního semestru k dispozici nejmodernější ošetřovatelské modely a trenažéry, umožňující praktický nácvik základních i velmi komplikovaných úkonů v přímo v prostředí odborných učeben.

Modernizace v ceně 3,3 miliónu korun přinesla více než dvě desítky pomůcek, modelů a simulátorů. Mezi nimi můžeme najít například: mateřský a novorozenecký simulátor, bezdrátový simulátor pacienta, figurínu pro nácvik krizových stavů s interaktivním EKG simulátorem, pokročilé cévkovací trenažéry, modely paže a hýždí pro nácvik intravenózní a intramuskulární injekce a mnoho dalších. Zavedení nových pomůcek do výuky povede, mimo jiné, k minimalizaci chyb studentů v klinických podmínkách praxe.

Prohlédněte si galerii fotek z výuky v odborných učebnách

Zavřít

Fakulty a součásti