Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozvoj univerzity

Zdravotnické modely pro FHS

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536

Fakulta humanitních studií díky projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně zásadně zmodernizovala výukové vybavení pro studenty zdravotnických oborů. Studenti programů Ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotně sociální péče tak mají od zimního semestru roku 2019 k dispozici nejmodernější ošetřovatelské modely a trenažéry, umožňující praktický nácvik základních i velmi komplikovaných úkonů v přímo v prostředí odborných učeben.

Modernizace v ceně 3,3 miliónu korun přinesla více než dvě desítky pomůcek, modelů a simulátorů. Mezi nimi můžeme najít například: mateřský a novorozenecký simulátor, bezdrátový simulátor pacienta, figurínu pro nácvik krizových stavů s interaktivním EKG simulátorem, pokročilé cévkovací trenažéry, modely paže a hýždí pro nácvik intravenózní a intramuskulární injekce a mnoho dalších. Zavedení nových pomůcek do výuky povede, mimo jiné, k minimalizaci chyb studentů v klinických podmínkách praxe.

Prohlédněte si galerii fotek z výuky v odborných učebnách

Fakulty a součásti

Zavřít