Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozvoj univerzity

Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536

Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně (RSP) byl opravdu velký a nákladný projekt, který zajistil, abyste na univerzitě měli ještě lepší, modernější a pohodlnější podmínky pro studium, výzkum a přípravu na den, kdy opustíte svou alma mater a vyrazíte s kůží na trh (práce).

V průběhu realizace tohoto celouniverzitního projektu v období od ledna 2017 do října 2019, bylo pořízeno nové přístrojové, specializované a další vybavení laboratoří, ateliérů a učeben v celkové hodnotě 74,5 mil. Kč. Finanční prostředky univerzita získala z 85% z fondů EU a z 10 % ze státního rozpočtu. Zbývajících 5% tvořila finanční spoluúčast z vlastních zdrojů.

Pořízené vybavení je využíváno pro výuku studentů bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia napříč všemi fakultami UTB ve Zlíně. Celkem bylo modernizováno více jak 2300 položek vybavení v 18 budovách a 145 místnostech napříč celou univerzitou.

Podívejte se na stručný popis toho, co jsme pro vás v rámci RSP připravili

Zavedení jednotných prezentačních míst

Už žádné zapojování projektoru, hledání ovladače hlasitosti a rozhozené formáty prezentace! Nové přednáškové „karaoke“ pulty umožní rychlý a bezproblémový start semináře ve všech učebnách univerzity.

Lepší technologie pro výuku

Stalo se vám někdy, že jste ze zadních řad neviděli a neslyšeli, co se vám lektor snaží sdělit? Nové výkonné projektory, rámová projekční plátna a ozvučení místností zajistí, že už vám nic neunikne.

Modernizace počítačových učeben

Zapomeňte na točící se kolečka při práci s PC. Se zásilkou nových serverů a hardwaru je tohle minulostí. Do ateliérů FMK navíc přibyly i super výkonné počítače, které nerozhodí ani ten nejnáročnější grafický nebo animační program.

Nový nábytek v učebnách

Stovky pohodlných sedaček v posluchárnách, antistatické židle do laboratoří a ergonomické posezení pro dlouhou práci za počítačem. To vše, aby se vám o trošku lépe a zdravěji vzdělávalo.

Specializované vybavení

Tady to začíná být opravdu zajímavé. Nově můžete využívat neuromarketingovou laboratoř pro markeťáky, tlumočnické a překladatelské učebny pro filology, výukové modely lidí pro zdravotnické programy, rheofermentometr, lyofilizátor, detektor pro maloúhlový rozptyl RTG paprsků a desítky dalších hi-tech kousků do laboratoří, ateliérů a učeben.

Pořízení elektronických knih

S přístupem k hromadě elektronických publikací od prestižních zahraničních vydavatelství jako Ebsco, Elsevier, Taylor & Francis, Emerald a Wiley nebudete mít problém se sháněním těch nejkvalitnějších zdrojů pro váš výzkum v jakémkoliv oboru.

Modernizace knihovny

Pokrok nezastavíš! Mnohonásobně to platí hlavně v oblasti IT, kde inovace letí raketovou rychlostí. Proto jsme ve všech studovnách Knihovny UTB nahradili už dosluhující techniku novými kousky. Kromě více než dvou stovek výkonných tenkých klientů můžete k práci využívat i nejnovější samoobslužný knižní skener.

 

Prohlédněte si galerii

Fakulty a součásti

Zavřít