Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozvoj univerzity

Chemická laboratoř na FLKŘ

Zbrusu nová chemická laboratoř je od letního semestru 2019 k dispozici studentům na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně. Díky ní si tak posluchači osahají v praxi to, co jim ve výuce akademičtí pracovníci předají jako teoretický základ. Studentům poskytne takové podmínky ke studiu, aby získané poznatky dovedli aplikovat v praxi a také aby se zbavili toho, co by se dalo nazvat strachem z nepoznaného.

Chemická laboratoř je vybavená tak, aby takzvaná „cvika“ byla svými úlohami zaměřena na řešení situací spojených s environmentální bezpečností a na mimořádné a krizové situace. Studenti mohou řešit například problematiku spojenou s únikem škodlivých látek do vodních toků, kdy na základě výsledků vlastních analýz budou umět posoudit míru rizika či potenciálního nebezpečí a zároveň budou umět navrhnout, jak takovou havárii co nejlépe eliminovat.

Otevření laboratoře je jedním z dalších významných kroků, které fakulta dělá nejen pro vlastní rozvoj, ale také pro přiblížení a popularizaci vědy mladým lidem.

Prohlédněte si fotogalerii

Fakulty a součásti

Zavřít