Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozvoj univerzity

Laboratoř robotických systémů

Jednoúčelový robot vykonávající jasně určenou práci, třeba vysávání v bytě. Humanoidní robot sloužící jako „partner“ a pomocník v domácnosti. Protetické a rehabilitační systémy téměř plnohodnotně nahrazující části lidského těla, jež jsou propojené s nervovou soustavou uživatele. Pod pojmem „robot“ dnes existují nejrůznější přístroje, od masově vyráběných pomocníků v domácnosti až po sofistikované, konkrétnímu uživateli na míru navržené pomůcky. Důležitou úlohu pak budou roboti hrát v procesu přechodu lidské společnosti do období Průmysl 4.0, tedy na digitalizaci a automatizaci výroby, zkrátka do období tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Na nejnovější trendy v průmyslu, ve vědě i ve studiu reaguje i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.  Fakulta aplikované informatiky (FAI) otevřela v listopadu 2019 specializovanou laboratoř robotických systémů. Laboratoř je pojata jako univerzální prostředí pro získání znalostí a dovedností ve vrcholové oblasti průmyslové automatizace. Je tvořena dvěma na sebe navazujícími a mobilním robotickým systémem propojenými částmi. První část tvoří průmysloví roboti pro základní řízení materiálového toku v prostředí kusové výroby. Druhá část – průmyslová robotická linka – je univerzální robotické prostředí propojující různé typy průmyslových robotů a programovatelných logických automatů. Roboti na této lince dokáží identifikovat barvu, tvar či rozměry příchozího materiálu a na základě toho vyhodnotit, jaká operace má být s daným materiálem provedena. Laboratorní vybavení umožňuje nejmodernější řízení pohybových stavů robotických systémů včetně toho, aby roboti dokázali rozpoznávat 3D scénu, v níž se pohybují, a aby se na ní dovedli adaptovat. Roboti při plnění úkolů spolupracují jak spolu navzájem, tak přímo s člověkem.

Laboratoř bude využívána ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky (FaME), a to pro výuku bakalářských, magisterských i doktorských programů. Na FAI se jedná o studium Inteligentní systémy s roboty a Automatické řízení a informatika, na FaME pak jde o Průmyslové inženýrství. Díky novému pracovišti budou naši absolventi kvalitně připraveni na nástup Průmyslu 4.0.

Náklady na vybudování pracoviště dosáhly výše 30 mil. Kč bez DPH. Prostředky na její vybudování získala UTB z finančních prostředků EU – z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání s 5% finanční spoluúčastí z vlastních zdrojů.

Prohlédněte si fotogalerii

Fakulty a součásti

Zavřít