Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vyjíždějící studenti

Často kladené dotazy

 

Kolik peněz na studium/pracovní stáž v zahraničí dostanu v rámci programu Erasmus? Budou mi tyto finanční prostředky stačit?

Výše finančního přípěvku na studium/pracovní stáž v zahraničí je dána fixní měsíční sazbou, která je každoročně stanovena Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a která závisí na typu země, kde budete pracovat nebo studovat. Aktuální seznam zemí a výše grantu jsou uvedeny zde.

Obecně platí, že finanční prostředky pokryjí základní náklady tj. ubytovaní, stravu. Samozřejmě záleží, jaký tip ubytování si seženete a jaký máte životní standard. Při hledání ubytování doporučujeme zvážit všechny možnosti (privátní ubytování, koleje), protože ceny ubytování v zahraničí jsou dost vysoké a mohou se lišit. Např. cena kolejí ve Francii v Lyonu je cca 290 eur a ubytování na privátu, které nabízela univerzita, vyšlo na cca 400 eur. Proto hledání ubytování určitě nenechejte na poslední chvíli a zajistěte si ho co nejdříve.

Zkušenosti studentky FAME: „Svůj Erasmus pobyt jsem strávila ve Francii. Co se týká financí, přes týden jsem se snažila šetřit, abychom mohla o víkendech cestovat, jezdit do Alp. Před odjezdem jsem se s rodiči domluvila, že mi budou posílat stejnou finanční částku, kterou bych dostávala, kdybych zůstala v Čechách. Takže finančně jsem vyšla v pohodě. Je ale lepší mít nějakou finanční rezervu, protože nikdy nevíte, co se může stát.“

Byl/a jsem už na Erasmu a chtěl/a bych ještě vycestovat do zahraničí. Jaké jsou další možnosti?

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Ráda bychom ale informovali, že existuje řada dalších možností, jak vycestovat do zahraničí.

Studenti ku příkladu hodně využívají tzv. Freemover. Jako Freemover můžete vycestovat na jakoukoliv univerzitu, kdekoliv na světě. Bilaterální smlouvy AIA nabízejí také možnosti studia ve více jak 40 zemích po celém světě. Další možností je program CEEPUS, který nabízí možnost studovat v zemích střední Evropy jako je například Slovinsko, Bulharsko, Polsko, Rakousko, Moldavsko a další. V rámci programu Norské fondy a fondy EHP můžete vycestovat do Norska, Lichtenštejnska nebo na Island.

Které dokumenty musím odeslat na zahraniční instituci, abych byl přijat na Erasmus?

Po výběrovém řízení musíte zkontaktovat zahraniční univerzitu, na které chcete studovat, abyste si zjistili jejich podmínky přijetí, požadované dokumenty, deadliny apod. Standardními dokumenty, které se na zahraniční instituce odesílají, jsou:

  • Student Application Form
  • Learning Agreement, který Vám v Portále schválil fakultní koordinátor administrující (FT, FaME – garant oboru, FMK – vedoucí ateliéru, FAI – ředitel ústavu, FHS – garant pro zahraniční mobilitu, FLKŘ – proděkan pro pedagogickou činnost) a podepsal/a proděkan/ka pro mezinárodní vztahy z Vaší fakulty (fakultní koordinátor podepisující).

Dalšími požadovanými dokumenty mohou být:

  • Transcript of Record se studijními výsledky, kterých jste doposud dosáhli
  • Žádost o ubytování
  • Portfolio

Které dokumenty musím přinést na Mezinárodní oddělení UTB před odjezdem na Erasmus?

Pokud Vás zahraniční univerzita přijme, pošle Vám, nebo na Mezinárodní oddělení UTB, z jejich strany potvrzený Learning Agreement (případně tzv. Acceptance Letter) který přinesete na Mezinárodní oddělení UTB nejpozději v den podpisu finanční dohody. Bez Learning Agreementu potvrzeného ze zahraniční instituce (nebo bez Letter of Acceptance) nemůže být finanční dohoda uzavřena. Finanční dohodu podepisujete na mezinárodním oddělení 3 – 4 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí.

Pro správné sepsání finanční dohody je dále nutné znát přesná data délky semestru, na základě kterých se vypočítá výše finanční podpory.

Pro studium v zahraničí na zimní semestr platí, že před podepsáním finanční dohody musíte být zapsáni do dalšího ročníku studia.

Které dokumenty musím přinést na Mezinárodní oddělení UTB po příjezdu z programu Erasmus?

Do 15 dnů po příjezdu přinesete na mezinárodní oddělení tzv. Transcript of Records, kde jsou uvedeny Vaše výsledky studia ze zahraničí. Tento dokument dostanete od zahraniční instituce (osobně, emailem, poštou). Pokud do 15 dnů nebudete mít k dispozici Transcript of Records, kontaktujete mezinárodní oddělení.

Do 15 dnů od příjezdu přineste také na mezinárodní oddělení Confirmation of Arrival and Departure, kde se délka pobytu musí shodovat s délkou pobytu uvedenou ve finanční dohodě.

Pokud jste v zahraničí měnili předměty, dodáte na mezinárodní oddělení Changes of Learning Agreement.

Co mám dělat, když se mi v zahraničí změní předmět?

V první řadě kontaktujte fakultního koordinátora administrujícího, který Vám schvaloval původní seznam předmětů. S ním prokonzultujte veškeré změny předmětů, a jaký vliv tyto změny budou mít na Váš nový Proposal of Recognition. Veškeré změny předmětů musíte provést v Portále. Po schválení změn si z Portálu vytiskněte Learning Agreement Changes (LA-CH), podepište jej a nechte podepsat zahraniční institucí. Poté dokument pošlete společně s novým Proposal of Recognition proděkanu/nce pro mezinárodní vztahy na Vaší fakultě (fakultní administrátor podepisující).

Veškeré změny musí být provedeny do 1 měsíce od začátku semestru v zahraničí.

Chci studovat v zemích mimo Evropu. Je to možné?

Ano, je to možné. Studovat na jakékoliv univerzitě kdekoliv na světě je možné jako tzv. Freemover. Jako Freemover můžete získat finanční podporu dle typu země, jednotlivé země jsou rozděleny do 5 kategorií. Další možností jsou tzv. bilaterální smlouvy AIA, kde je možné studovat ve více než 40 zemí světa.

Kde najdu seznam univerzit, kam mohu vycestovat v rámci Erasmu?

Každá fakulta má uzavřené bilaterální smlouvy s různými univerzitami v celé Evropské unii. Kompletní seznam partnerských univerzit naleznete na stránkách Vaší fakulty v sekci Mezinárodní vztahy.

Jaký je první krok, který mám udělat, když bych chtěl/a vycestovat v rámci programu Erasmus?

První krok, který musíte udělat, je podat si přihlášku do výběrového řízení na Vaší fakultě. Řádné výběrové řízení je vždy v lednu/únoru na následující akademický rok. V září/říjnu pak v případě volný finančních prostředků mohou být vypsána doplňková výběrová řízení na letní semestr daného akademického roku.

Budou mi uznány všechny předměty, které studuji na zahraniční univerzitě?

Uznávání předmětů je záležitostí každé fakulty. Pro bližší informace kontaktujte svého proděkana/ky pro mezinárodní vztahy. Nicméně všechny předměty, které si ze zahraničí přivezete, budou po ukončení Vašeho studia uvedeny ve Vašem Diploma Suppletment.

Jaké předměty si musím dodělat, když se vrátím ze zahraničí a kdo o tom rozhoduje?

Pokud v zahraničí nenajde ekvivalent k „áčkovému“ předmětu na UTB, tento předmět si budete muset dostudovat. O tom, jaké předměty si budete muset dostudovat rozhoduje fakultní koordinátor administrující.

Musí se mi shodovat délka pobytu, která je uvedena ve finanční dohodě s datem na dokumentu „Confirmation  of Arrival and Departure“?

Ano, délka pobytu uvedená v Confirmation of Arrival and Departure by se měla shodovat s délkou pobytu, která je uvedena ve finanční dohodě. V případě, že Váš pobyt bude kratší, bude Vám stipendium přepočítáno a můžete být vyzváni k vrácení poměrné části grantu. V případě, že Váš pobyt bude delší, bude tato doba počítána jako zero-grant pobyt. Pouze v případě volných prostředků s Vámi může být uzavřen Dodatek k finanční dohodě a prostředky Vám mohou být doplaceny.

Co vše musím mít připravené, když jdu podepsat finanční dohodu?

Finanční dohodu můžete uzavřít až po získání potvrzeného Learning Agreementu (případně tzv. Acceptance Letter) ze zahraniční univerzity. Finanční dohoda se uzavírá na Mezinárodním oddělení. Pro její podepsání potřebujete znát Vaše číslo studenta, číslo Vašeho bankovního účtu a délku pobytu na zahraniční univerzitě. Mezinárodní oddělení od Vás před podpisem smlouvy musí obdržet také pojištění sjednané na celou dobu délky pobytu a potvrzení o studiu.

Pokud chcete vycestovat na zimní semestr, musíte být před podepsáním finanční dohody zapsáni do dalšího ročníku.

Co mám dělat, když ve finanční dohodě mám uvedené datum, do kdy mám přinést Transcript of Records ze zahraničí, ale ještě nevím výsledky ze zahraniční univerzity?

Některým zahraničním univerzitám trvá vyhotovení Transcript of Records déle. Pokud tedy nebudete mít Váš Transcript of Records do doby stanovené na finanční dohodě, přijďte to nahlásit na mezinárodní oddělení.

Co se stane, když neudělám nějakou zkoušku v zahraničí?

Pokud nebudete studovat předměty, ke kterým se zavázal/a v Learning Agreement nebo Learning Agreement Changes, může Vám být udělena finanční sankce, která se odvíjí od výše poskytnutého stipendia, a to za každý odlišný předmět 5 % z přiznaného stipendia.

Kolik kreditů si musím přivést ze studia v zahraničí?

Standardní počet kreditů získaných za jeden semestr v zahraničí je 30 ECTS. Měl/a byste učinit vše pro to, abyste tento počet kreditů ze zahraničí přivezl/a.

V případě, že získáte v zahraničí méně než 18 ECTS, může Vám být udělena finanční sankce, a to následujícím způsobem: získání 12 – 17 ECTS 20 % sankce z přiznaného stipendia, 6 – 11 ECTS 40 % sankce z přiznaného stipendia a 0 – 4 ECTS 60 % sankce z přiznaného stipendia.

Fakulty a součásti

Zavřít