Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vyjíždějící studenti

Praktické informace

Můžeme Vám zaručit, že cesta do zahraničí bude velmi obohacující a zábavná zkušenost. Nicméně plánování takové cesty vyžaduje, abyste se postarali o méně zábavné, ale nezbytné papírování a připravili se na nepředvídané okolnosti. Níže můžete naleznout pár nějdůležitějších rad a tipů.

Víza

Potřebujete pro studium v zahraničí víza? Každý student si v případě potřeby vyřizuje víza sám na vlastní náklady. Ministerstvo zahraničních věcí připravilo přehledný seznam zemí celého světa s pravidly vstupu pro občany České republiky. Víza je potřeba vyřizovat dostatečném předstihu, často až tři měsíce před výjezdem.

Ministerstvo zahraničních věcí – Informace na cesty

Zdravotní pojištění

Student si pojištění vyřizuje sám na vlastní náklady.

Výjezd na studijní pobyt v rámci Erasmus+ vyžaduje jakýkoli typ cestovního pojištění nebo kopii Evropského průkazu zdravotního pojištění. Kopie jsou součástí Účastnické smlouvy (smlouva, která přiznává stipendium), bez platného pojištění není umožněn výjezd.

Výjezd na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo Freemover vyžaduje cestovní pojištění pokrývající úrazové pojištění, odpovědnost za škodu a léčebné výlohy.

Ujistěte se prosím, že pojištění platí v dané zemi výjezdu.

Doporučení pro řešení případných mimořádných událostí

Během výjezdu se může stát mnoho nepředvídatelných situací. Abychom minimalizovali riziko, doporučujeme před výjezdem následující:

 1. Zapsat si do mobilu i na papír kontakty na velvyslanectví, osobu blízkou a kontakt na zástupce univerzity. Seznam zastupitelských úřadů ČR v zahraničí je k dispozici zde
 2. Zaregistrovat se do systému DROZD https://drozd.mzv.cz/
 3. Rozdělit si hotovost a mít ji uloženou na více místech
 4. Udělat si digitální kopie cestovních dokladů
 5. Poskytnou adresu bydliště v zahraničí svým blízkým

Mimořádné události, které mohou při výjezdu nastat, jsou např. následující:

 • Drobné trestné činy (např. oběti krádeže či podvodu)
  • Co dělat: neprodleně situaci řešit přímo s policií. Doporučujeme doprovod rodilého mluvčího při komunikaci s místními orgány. V případě, že se událost stala v souvislosti s hostitelskou organizací (např. na území školy, v době výuky) kontaktujte neprodleně zástupce i této organizace.
 • Úraz
  • Co dělat: neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, následně kontaktovat asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno cestovní pojištění. Pečlivě uschovejte všechny lékařské zprávy i účty za ošetření. Po návratu do ČR dokumenty předložte pojišťovně. Pokud se úraz stal na půdě přijímající instituce, kontaktujte i jí.
 • Živelné pohromy (např. povodně, požár, tropická bouře)
  • Co dělat: řídit se informacemi, které jsou poskytovány všem (tzn. evakuace, pohyb po vyznačených trasách apod.). Pro lepší zvládání situace doporučujeme kontaktovat rodilého mluvčího, případě koordinátora hostitelské organizace. V případě, kdy se situace stává krizovou, tzn. ohrožení na zdraví či životě, tak neprodleně informujte hostitelskou organizaci i naši univerzitu tak, abychom mohli zabezpečit Váš brzký návrat domů. V případě akutní krize kontaktuje velvyslanectví ČR.
 • Osobní krize (např. změna psychického či zdravotního stavu)
  • Co dělat: v případě, že jste schopen/schopna řešit situaci sám – tak informujte pouze koordinátora hostitelské organizace o Vaši situaci. Pro konzultaci psychologického rázu můžete kontaktovat i naši Akademickou poradnu UTB. V případě, že potřebujete výjezd neprodleně ukončit, tak okamžitě kontaktujete hostitelskou organizaci i naši univerzitu.
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte:

Mgr. Hana Toncrová

KRÁTKODOBÉ VÝJEZDY A STÁŽE TEL:+420 576 032 201 Mobil:+420 739 329 953 E-mail: outgoing@utb.cz Kancelář:U13/327

 

Fakulty a součásti

Zavřít