_THEME_IMPORTANT_NOTICE

Aktuality

07. 08. 2017

Absolventské stáže na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Jste absolvent/ka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně? Jste registrován/a na úřadu práce a stále hledáte práci? Začněte svou kariéru...

28. 06. 2017

Primární e-mailová adresa a uživatelské jméno studentů do portálu Office 365

Dne 11. 7. 2017 došlo u studentů bakalářských a magisterských studijních programů ke změně primární e-mailové adresy a uživatelského jména...

27. 06. 2017

Osobní e-mailové adresy na UTB a převod schránek na službu Office 365

Poradní sbor rektora Rada pro informační systém, který je zřízen dle Statutu UTB ve Zlíně a Směrnice rektora č. 2/2015 a ve kterém má každá...


18. 08. 2017

Dočasná omezení pro chodce na Štefánikově ulici ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati upozorňuje veřejnost, že v souvislosti s výstavbou připojovacího pruhu stavby Vzdělávacího komplexu a s vybudováním...

18. 08. 2017

Kurz čínského jazyka a kultury pro veřejnost

Osvojte si základy mluvené čínštiny, znakového písma a poznejte čínskou kulturu, její zvyky a tradice.

15. 08. 2017

4. ročník letních škol na UTB

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádá již 4. ročník letních škol, který se uskuteční v termínu od 14. srpna do 25. srpna 2017. Letos je...

11. 08. 2017

UTB nabízí studentům desítky sportů

Ústav tělesné výchovy nabízí všem studentům UTB možnost výběru ze 30 druhů sportovních aktivit včetně sportovních kurzů jako je zahraniční...

11. 08. 2017

Den otevřených dveří na UTB

Den otevřených dveří se uskuteční na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v pátek 8. prosince 2017 a v pátek 9. února 2018.

31. 07. 2017

Spolupráce FaME s Nadací ZET

V červenci navštívil děkan FaME, doc. David Tuček, Letní podnikatelský kemp, který učí mládež z dětských domovů, jak rozjet svůj vlastní...