Aktuální výzvy

PROSINEC 2017
1.12.2017 Velvyslanectví USA v Praze  Small Grants - The Centennial of U.S.-Czech Relations
18.12.2017 MŠMT Uzávěrka přihlášek do 2. VS programu INTER-EXCELLENCE, podprogram COST
LEDEN 2018
6.1.2018 TA ČR Uzávěrka příjmu přihlášek projektů programu THÉTA
17.1.2018  H2020 Uzávěrka MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS
31. 1. 2018 TA ČR - GAMA Uzávěrka příjmu přihlášek návrhů dílčích projektů GAMA, 3. kolo - proof of concept
31.1.2018 MŠMT Uzávěrka přihlášek projektů programu INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, VS VES18IZRAEL
ÚNOR
16.2.2018 CESNET Termín podání rozvojových projektů Fondu rozvoje sdružení CESNET pro rok 2018

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ VÝZVY, STIPENDIA, CENY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI - Vědavýzkum.cz

HORIZONT 2020

Evropský výzkumný prostor

Aktuální výzvy H2020

Informace k Evropskému výzkumnému prostoru na webových stránkách MŠMT

NET4SOCIETY - Databáze pro výzkumníky společensko-vědních oborů

HORIZONT2020 - LEAR ( Legal Entity Appointed Representative ) pro UTB je Mgr. Monika Kasálková Primasová

EU-LAC foundation

Norské fondy

Databáze pro vyhledávání partnerů bilaterálních česko-norských projektů

Zásady a termíny finančního vypořádání projektů výzkumu a vývoje spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů – projektů Česko-norského výzkumného programu CZ09

Rámcové dokumenty a předpisy k projektům CZ09 (aktualizováno 22. 7. 2015)

Všeobecné informace k Česko-norskému výzkumnému programu CZ09 (aktualizováno 23.7.2015)

O programu (aktualizováno 29.7.2015)

FAQ - často kladené dotazy (aktualizováno 29. 7. 2015)

Základní kontakty k programu CZ09 (aktualizováno 3. 8. 2015)

Byl vytvořen přístup pro vkládání projektů do webové aplikace v rámci Norských fondů (administrátor M. Kadlčíková).

Pro založení projektu (Grant Application) jsou potřebné následující informace:

Program SCOPES nabízí spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem

Inovační vouchery

Inovační vouchery Zlínského kraje  

Inovační vouchery v Olomouckém kraji

Evropská kosmická agentura - Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX)

ERC: European Research Council: Pokročilé granty

Program EUREKA CZ (LF)

Program EUROSTARS (7D)

Přednášky, kurzy, semináře

Směrnice

Směrnice rektora č. 23/2011 Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů.

Směrnice rektora č. 13/2012 Předkládání a správa projektů