Aktuální výzvy

DUBEN
6.4.2018 GA ČR Uzávěrka přihlášek VS na podporu mezinárodních projektů
6.4.2018 GA ČR Uzávěrka přihlášek VS na podporu standardních grantových projektů
6.4.2018 GA ČR Uzávěrka přihlášek VS na podporu juniorských grantových projektů
6. 4. 2018 Franc. institut v Praze Uzávěrka přihlášek - Cena Sanofi za farmacii 2018 - koordinátor za UTB doc. Kuřitka (CPS)
6. 4. 2018 Franc. institut v Praze Uzávěrka přihlášek - Cena Becquerel za jaderný výzkum 2018 - koordinátor za UTB
6. 4. 2018 Franc. institut v Praze Uzávěrka přihlášek - Cena Jean - Marie Lehna za chemii 2018 - koordinátor za UTB - prof. Vladimír Sedlařík (CPS)
6.4.2018 Franc. institut v Praze Uzávěrka přihlášek - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2018 - koordinátor za UTB - prof. Roman Prokop (FAI)
9.4.2018 TA ČR Uzávěrka přihlášek do 4. VS Epsilon
26.4.2018 MŠMT ECSEL - Termín pro předložení "Project Outlines"
27.4.2018 MŠMT Uzávěrka přihlášek veřejné soutěže Společné česko-ukrajinské výzkumné projekty
27. 4. 2018 MŠMT Uzávěrka přihlášek VES 18 USA - INTER-EXCELLENCE - INTER-ACTION
KVĚTEN
17.5.2018 Min. zemědělství Uzávěrka přihlášek programu ZEMĚ
28.5.2018 TA ČR Uzávěrka přihlášek programu Národní centra kompetence 1. VS
31.5.2018 MŠMT Uzávěrka přihlášek společných čs.-rakouských výzkumných projektů (2019 -2020)
31.5.2018 MŠMT Uzávěrka přihlášek společných čs.-německých výzkumných projektů (2019-2020)
ČERVEN
1. 6. 2018 Mezinárodní visegrádský fond Uzávěrka Visegrad Grands
7.6.2018 MŠMT Uzávěrka přihlášek EUREKA GLOBALSTARS ARGENTINA 2018
11.6.2018 MŠMT / EIG CONCERT Japan Uzávěrka přihlášek - 5. spol. výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma "Funkční porézní materiály"
30.6.2018 MŠMT Uzávěrka přihlášek veřejné soutěže Společné čs.-francouzské výzkumné projekty (2019 -2020)
30.6.2018 Česká hlava Uzávěrka přihlášek do 17. ročníku soutěže  Česká hlava
ČERVENEC
     
SRPEN
     
ZÁŘÍ
 20.9.2018 MŠMT ECSEL - termín předkládání "Full Project Proposals"
ŘÍJEN
 1. 10. 2018 Mezinárodní visegrádský fond  Uzávěrka Visegrad Grands

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ VÝZVY, STIPENDIA, CENY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI - Vědavýzkum.cz

HORIZONT 2020

Evropský výzkumný prostor

Aktuální výzvy H2020

Informace k Evropskému výzkumnému prostoru na webových stránkách MŠMT

NET4SOCIETY - Databáze pro výzkumníky společensko-vědních oborů

HORIZONT2020 - LEAR ( Legal Entity Appointed Representative ) pro UTB je Mgr. Monika Kasálková Primasová

EU-LAC foundation

Norské fondy

Databáze pro vyhledávání partnerů bilaterálních česko-norských projektů

Zásady a termíny finančního vypořádání projektů výzkumu a vývoje spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů – projektů Česko-norského výzkumného programu CZ09

Rámcové dokumenty a předpisy k projektům CZ09 (aktualizováno 22. 7. 2015)

Všeobecné informace k Česko-norskému výzkumnému programu CZ09 (aktualizováno 23.7.2015)

O programu (aktualizováno 29.7.2015)

FAQ - často kladené dotazy (aktualizováno 29. 7. 2015)

Základní kontakty k programu CZ09 (aktualizováno 3. 8. 2015)

Byl vytvořen přístup pro vkládání projektů do webové aplikace v rámci Norských fondů (administrátor M. Kadlčíková).

Pro založení projektu (Grant Application) jsou potřebné následující informace:

Program SCOPES nabízí spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem

Inovační vouchery

Inovační vouchery Zlínského kraje  

Inovační vouchery v Olomouckém kraji

Evropská kosmická agentura - Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX)

ERC: European Research Council: Pokročilé granty

Program EUREKA CZ (LF)

Program EUROSTARS (7D)

Přednášky, kurzy, semináře

Směrnice

Směrnice rektora č. 23/2011 Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů.

Směrnice rektora č. 13/2012 Předkládání a správa projektů