Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Studium na vysoké škole v sobě zahrnuje i náležitosti všedního charakteru. Informace k těm nejzákladnějším potřebám studenta, kterými jsou např. možnosti ubytování a stravování nabízené univerzitou, nebo zdravotnická zařízení v okolí univerzity, najdete v této části webu.

Životní náklady

V jaké výši jsou orientačně vyčísleny náklady studenta v průběhu studia na naší univerzitě?

Ubytování

Jaké jsou možnosti ubytování nabízené univerzitou?

Stravování

Mají studenti možnost stravovat se v univerzitní menze nebo pouze v restauracích v okolí univerzity?

Zdravotnická zařízení

Kde mohu jako student vyhledat lékařskou pomoc v případě potřeby?

Zařízení pro studenty se specifickými potřebami

Mohu jako student se specifickými potřebami studovat na zlínské univerzitě?

Pojištění

Jak je to s pojištěním zahraničních studentů?

Finanční podpora pro studenty

Mám jako student nárok na nějaké stipendium poskytované univerzitou?

Studijní oddělení

Na koho se mohu ve studijních otázkách v případě potřeby obrátit?

Podpora studia (knihovny, studovny)

Jaké možnosti pro podporu studia univerzita svým studentům nabízí?

Mezinárodní programy

Jak je univerzita zapojena do mezinárodních programů?

Praktické informace pro studenty mobilních programů

Co bych jako student mobilních programů měl vědět?

Pracovní stáže

Mám jako student možnost vykonávat pracovní stáž?

Sportovní a rekreační zařízení

Jaké možnosti má student pro vykonávání sportovních a dalších volnočasových aktivit?

Studentské organizace

Jaké studentské organizace jsou spojeny s univerzitou?

Fakulty a součásti

Zavřít