Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Zařízení pro studenty se specifickými potřebami

Univerzita vychází vstříc studentům se specifickými potřebami. Do všech budov, včetně kolejí, menzy a knihovny, je umožněn bezbariérový přístup, na kolejích jsou k dispozici dva bezbariérové pokoje vybavené speciálně pro studenty se zdravotním postižením. Na všech fakultách je možnost přizpůsobit studijní podmínky potřebám handicapovaných studentům, a to především vytvořením individuálních studijních plánů. Možnosti studia osob se zdravotním postižením je doporučeno konzultovat s proděkany pro pedagogickou činnost na jednotlivých fakultách, popř. s referentkami na studijních odděleních:

Akademická poradna UTB poskytuje služby handicapovaným uchazečům a studentům UTB, kteří mohou využít především psychologické poradenství a diagnostiku, užitečné rady v oblasti studijních či právních předpisů, popř. budoucího uplatnění na trhu práce.

V roce 2009 se UTB zúčastnila soutěže „Škola bez bariér 2009“ pořádané Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, na které získala prestižní cenu ČSOB za individuální přístup k handicapovaným studentům.

Fakulty a součásti

Zavřít