Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Ubytování

Dojíždějícím studentům UTB ve Zlíně je poskytováno ubytování ve 3 vysokoškolských kolejích v objektech U6 (Zlín, Antonínova 4379), U7 (Zlín, Štefánikova 150) a U12 (Zlín, nám. T. G. Masaryka 3050) v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích ve Zlíně. Úroveň ubytování je ve všech zařízeních velmi dobrá. Vedení kolejí a menzy zajišťuje ubytování také v externích zařízeních ve Zlíně. Každoročně se zvyšuje kapacita ubytovacích prostor a vynakládají se nemalé prostředky na jejich modernizaci. Současná ubytovací kapacita se pohybuje v rozmezí 950 – 1050 lůžek.

Adresa ředitelství KMZ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Koleje a menza Zlín
Štefánikova 150
760 01 ZLÍN

IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521

Fakulty a součásti

Zavřít