Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Praktické informace pro studenty mobilních programů

Vyjíždějící studenti UTB

V rámci programu Erasmus+ vypisuje každá fakulta sama na pobyty v zahraničí výběrové řízení. Pro úspěšné absolvování výběrového řízení jsou důležité výborné studijní výsledky a znalost cizího jazyka na takové úrovni, která studentovi dovolí v tomto jazyce v zahraničí studovat. Další kriteria výběru se mohou v rámci různých fakult a ústavů lišit. Na zahraniční studijní pobyt či stáž mohou vycestovat studenti jakékoliv formy studia, kteří mají řádně ukončený 1. ročník.

Praktické informace a postup při výjezdu do zahraničí


Studenti přijíždějící na UTB

Přijíždějící zahraniční studenti na UTB jsou před svým příjezdem i po příjezdu stále v kontaktu s Mezinárodním oddělením UTB, kde získají praktické informace ke svému studijnímu pobytu. K tomuto účelu byla také vydána pro zahraniční studenty informační brožura.


Víza

Zahraniční studenti přijíždějící ze zemí Evropské unie nepotřebují vízum. Ostatní zahraniční studenti mohou získat informace o postupu při podávání žádosti o udělení víza na vyslanectví České republiky nebo na konzulátu ve své zemi, nebo mohou navštívit webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky.


Studentský průkaz UTB

Všichni studenti UTB ve Zlíně jsou povinni mít průkaz studenta ve formě bezkontaktní čipové personifikované identifikační karty. Průkaz studenta je jedním z dokladů o studiu (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění). UTB ve Zlíně vydává průkaz ve dvou provedeních: průkaz s licencí ISIC a standardní průkaz (bez licence ISIC). Student může mít podle své volby pouze jeden typ průkazu.

Průkaz hraje významnou roli zejména v rámci univerzity, kde slouží kromě prokázání totožnosti k identifikaci studenta a možnosti využívání interních univerzitních služeb:
• vstup do univerzitních objektů, vybraných prostor a učeben,
• vstup a výpůjční proces v knihovně,
• stravování v zařízeních Kolejí a menz,
• úhrada reprografických služeb (kopírování, tisk),
• nákup v prodejně skript a suvenýrů.

ISIC (International Student Identity Card) – mezinárodní studentská identifikační karta
Na své domovské univerzitě nebo ve své zemi by si měl každý zahraniční student pořídit ISIC. Tento průkaz opravňuje využívat studentských slev na hromadnou dopravu, vstup do muzeí, divadelní vstupenky, jízdné autobusové, vlakové a letecké dopravy. Jestliže z nějakého důvodu si student nemůže ISIC vyřídit před příjezdem na UTB, je možné o něj požádat ve Zlíně u cestovní agentury Asiana na Kvítkové ulici 5548 nebo u cestovní agentury Student Agency na Štefánikově ulici 2464 nebo on-line na stránkách ISIC.

Další praktické informace naleznete na těchto stránkách:
http://www.czech.cz/cz – Informační a prezentační portál České republiky
http://www.zlin.eu/ – Oficiální stránky města Zlín
http://zlin.cz/ – Informační portál Zlínského kraje
http://www.kr-zlinsky.cz/ – Oficiální stránky Zlínského kraje

Fakulty a součásti

Zavřít