Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Pracovní stáže

Pracovní stáž znamená krátkodobou pracovní činnost studentů VŠ v přijímací organizaci (podniku), jejímž účelem je poskytnout stážistům možnost získat praktické dovednosti, pracovní návyky, možnost uplatnit své znalosti v praxi a zlepšit své vyhlídky na budoucí zaměstnání. Cílem stáže není na rozdíl od brigády finanční zisk, ale získání odborných znalostí a dovedností. Někteří stážisté se po skončení stáže stávají zaměstnanci organizace, která jim stáž umožnila. Pracovní stáže mohou být součástí studijních programů jednotlivých fakult.

Firmy, organizace veřejné správy, neziskové organizace i jednotlivci z řad podnikatelů a živnostníků mohou spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v mnoha oblastech. Nabídka spolupráce UTB s firmami.

V dubnu 2012 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně otevřela Job centrum, které nabízí studentům a absolventům bezplatné kariérní a job poradenství. Aktivity Job centra jsou zaměřeny především na vyhledávání a zprostředkování vhodných pracovních míst. Nabídka Job centra.

Nabídka pracovních příležitostí na UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít