Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Pojištění

Každý cizinec pobývající v České republice musí mít platné zdravotní pojištění, je zde systém veřejného zdravotního pojištění.

Zahraničním studentům ze zemí Schengenské dohody (státy EU a další státy – Norsko, Island, Švýcarsko) je poskytnuta nezbytná zdravotní péče u lékařů zdarma po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). Nezbytnou zdravotní péčí se rozumí veškerá péče, která musí být poskytnuta pojištěnci v závislosti na jeho zdravotním stavu tak, aby nemusel zkrátit předpokládanou dobu svého pobytu v dané zemi z důvodu lékařského ošetření. Patří sem zejména nutná neodkladná péče jako je úraz, akutní onemocnění, akutní zhoršení zdravotního stavu, neodkladný porod.

Všeobecně se doporučuje zahraničním studentům po příjezdu do ČR zaregistrovat se u některého z místních pojišťovacích ústavů, kde jim bude uděleno tzv. číslo pojištěnce, které usnadní a urychlí administrativu spojenou s případnou návštěvou u českého lékaře. Studenti by si měli přivézt evropskou kartičku zdravotního pojištění. Jelikož tyto dokumenty zahrnují pouze základní zdravotní péči, studenti by měli zvážit možnost připojištění na dobu svého pobytu v ČR.

Zahraničním studentům z ostatních států je doporučováno, aby si zřídili zdravotní pojištění včetně hospitalizace ve své zemi ještě před příjezdem do ČR. Budou zde ošetřeni za úhradu, kterou si mohou vykázat u své zdravotní pojišťovny po návratu domů.

Více informací naleznete zde:

Fakulty a součásti

Zavřít