Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Finanční podpora pro studenty

Pro české studenty

Studentům UTB ve Zlíně jsou nabízena stipendia dle Stipendijního řádu UTB a to: prospěchové, mimořádné (jednorázové), doktorské a mimořádné (jednorázové) doktorské, dále pak ubytovací stipendium, sociální stipendium, výzkumné a za významnou činnost konanou ve prospěch UTB. Sdružení ROMEA ve spolupráci s Roma Education Fund (REF) pracuje na stipendijním projektu pro romské vysokoškolské studenty. Studenti mohou také využívat zvýhodněných cen za stravování v menzách provozovaných UTB ve Zlíně.

Pro zahraniční studenty

Krátkodobé pobyty

Zahraniční studenti přijímaní na UTB ve Zlíně v rámci programu Erasmus+ mají nárok na přiznání ubytovacího stipendia. Stipendium je jim vypláceno v hotovosti na pokladně rektorátu. Dále je jim hrazen po celou dobu jejich studia na univerzitě kurz českého jazyka. Zahraniční studenti rovněž mohou využívat zvýhodněných cen za stravování v menzách provozovaných UTB ve Zlíně.


Dlouhodobé pobyty

V případě studia v českých studijních programech mají studenti nárok na všechny typy stipendií kromě sociálního (podle Stipendijního řádu UTB).

V případě studia v anglických studijních programech mají studenti nárok na všechny typy stipendií kromě sociálního a ubytovacího. Talentovaní zahraniční studenti pocházející z rozvojových zemí nebo zemí procházejících procesem společenské a ekonomické transformace nebo ze sociálně slabých rodin mohou zažádat o mimořádné stipendium na podporu studia v ČR, které je financované rozvojovým projektem MŠMT (Rozvoj internacionalizace na UTB).

Fakulty a součásti

Zavřít