Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Podpora studia (knihovny, studovny)

Knihovna UTB ve Zlíně je největší odbornou knihovnou ve Zlínském kraji a sídlí v budově Univerzitního centra (U13). Obsluhuje téměř 12 tisíc uživatelů, z nichž převážnou většinu tvoří studenti a zaměstnanci univerzity, ale také zhruba 700 čtenářů z řad odborné veřejnosti. Knihovna má otevřeno 6 dní v týdnu a v roce 2017 zaznamenala více než 148 tisíc návštěv. Ve fondu se nachází zhruba 130 tisíc knih, na dvě stovky titulů tištěných novin a časopisů, zvukové a audiovizuální dokumenty nebo veškerá produkce elektronických kvalifikačních prací studentů univerzity. Knihovna zpřístupňuje také téměř stovku vědeckých databází, jejichž obsah tvoří tisíce článků z prestižních vědeckých časopisů a e-knihy. Poskytuje řadu školení a konzultací, meziknihovní výpůjčky dokumentů z jiných knihoven z ČR či zahraničí a širokou paletu dalších služeb. Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně buduje specializovaný fond odborné literatury k zajištění informačních potřeb vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti školy. Veškeré dokumenty, které jsou uložené v knihovně, můžete najít přes katalog knihovny.

Knihovna – otvírací doba

DenOtevírací doba
Pondělí – čtvrtek08:00 – 20:00
Pátek08:00 – 18:00
Sobota08:00 – 14:00

Kromě univerzitní knihovny mohou studenti využívat i Krajskou knihovnu Františka Bartoše s řadou poboček po celém Zlínsku, která je největší knihovnou ve Zlínském kraji (cca 450 000 dokumentů ve fondu).

Součástí knihovny je také univerzitní nakladatelství, které kromě vydávání odborných publikací nabízí prodej a tisk studijních materiálů a také služby spojené s tiskem a vazbou závěrečných (bakalářských, diplomových a dizertačních) prací.

Studovna je součástí knihovny UTB ve Zlíně a sídlí rovněž v budově Univerzitního centra (U13). Nachází se zde více než 500 studijních míst a uživatelům je k dispozici přes 200 počítačů a dostatek dalších přípojných míst pro notebooky,  6 individuálních studoven (v každém patře jsou dvě), relaxační místnosti či obývák. Při své práci mohou uživatelé používat síťovou tiskárnu, kopírku a skener. UTB provozuje rovněž areálovou studovnu v Uherském Hradišti, v sídle Fakulty logistiky a krizového řízení.

Univerzitní studovna – otvírací doba

DenOtevírací doba
Pondělí – čtvrtek08:00 – 20:00
Pátek08:00 – 18:00
Sobota08:00 – 14:00

Areálová studovna v Uherském Hradišti – otvírací doba

DenOtevírací doba
Pondělí – čtvrtek08:30 – 17:00
Pátek08:30 – 15:00

Fakulty a součásti

Zavřít