Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Studentské organizace

UTB ve Zlíně je jednou z 2 000 univerzit ve 127 zemích a teritoriích světa, kde působí pobočka mezinárodní, studenty plně řízené, nepolitické a neziskové organizace AIESEC (název původně pochází z francouzského Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales). Je se svými 70 000 členy největší studentskou organizací na světě, která nabízí možnosti osobního rozvoje, mezinárodní prostředí, angličtinu a také odborné zahraniční stáže. Více o členství či zahraničních stážích na www.aiesec.cz.

IAESTE LC Zlín je místní centrum IAESTE ČR působící na UTB Zlín od roku 1993. IAESTE LC Zlín si klade za cíl pokračovat v úspěšné tradici aktivit a projektů v oblasti personálního managementu a zvýšit počet zajištěných zahraničních odborných praxí pro studenty UTB.

Na UTB ve Zlíně působí rovněž organizace Studentské unie, která spolupracuje s vedením univerzity, hájí zájmy studentů, pomáhá při řešení různých problémů a upozorňuje na ně. Pořádá také zábavné akce pro studenty.

Ve Zlíně sídlí Studentský klub RR49 – Right road 49, který studentům nabízí kulturní i jiné aktivity. Pořádá pravidelné akce pro studenty: přednášky a besedy, studentské čajovny, sportovní aktivity (florbal, fotbal, ping-pong), filmové večery, promítají se filmy studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB a jiné každoroční akce jako Zahájení akademického roku, Masopustní veselice, Církevní Silvestr, Studentská zábava a další.

 

Fakulty a součásti

Zavřít