Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace pro studenty

Mezinárodní programy

Univerzita Tomáše Bati je členem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association), jež sdružuje téměř 800 univerzit z 45 zemí Evropy. Prostřednictvím EUA má univerzita možnost podílet se na všech jejích významných aktivitách podporujících vyšší vzdělávání v Evropě a prezentovat se tím v celé akademické obci Evropy.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je také signatářem boloňské Magna Charta Universitatum, která kromě jiného klade důraz na rozvoj a svobodu vědy a nutnost odstranění hranic při poznávání a předávání vědění. Signatáři charty se zavazují vytvářet podmínky pro mobilitu vyučujících i studentů.

Z dalších významných organizací je UTB kromě jiného členem Danube Rectors‘ Conference, která sdružuje na padesát univerzit podunajského regionu.

UTB ve Zlíně uzavřela řadu bilaterálních smluv s jinými univerzitami v Evropě a rámcové smlouvy s partnerskými institucemi v Evropě, Asii, Jižní Americe, Kanadě, atd.). Jednou z cest rozvoje internationalizace na UTB je zapojení do mezinárodních projektů (vzdělávacích / vědeckovýzkumných).


Mezinárodní programy umožňující mobilitu na UTB:

V rámci Rozvojových programů MŠMT (Podpora studentských mobilit na UTB) mají studenti možnost žádat o stipendium na studijní pobyt v zahraničí.
Více informací v rámci mobility na stránkách Mezinárodního oddělení UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít