UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Akademický senát

Pozvánka na zasedání

Další řádné zasedání Akademického senátu UTB se uskuteční

v úterý dne 17. prosince 2019 od 13:00 hod.

v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Předběžný program:

  1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 12/2019 (242).
  2. Stav plnění usnesení AS UTB.
  3. Projednání programu zasedání.
  4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
  5. Projednání návrhu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020“.
  6. Různé.
 
 
doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.
předseda Akademického senátu UTB
Zavřít

Fakulty a součásti