Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Složení Akademického senátu UTB ve Zlíně

Zástupci Fakulty managementu a ekonomiky

Komora akademických pracovníků

Jméno:Ing. Monika Horáková, Ph.D.
Fakulta:Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav:Ústav ekonomie
Pracovní zařazení:Odborný asistent
Kancelář:U2/302
Telefon:57 603 2412
E-mail:mhorakova@utb.cz

Jméno:doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Fakulta:Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav:Ústav managementu a marketingu
Pracovní zařazení:docent
Kancelář:U2/426
Telefon:57 603 2303
E-mail:chovancova@utb.cz

Jméno:Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.
Fakulta:Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav:Ústav tělesné výchovy
Pracovní zařazení:ředitel ústavu
Kancelář:U5/115
Telefon:57 603 5042
E-mail:melicharek@utb.cz

Jméno:doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Fakulta:Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav:Ústav podnikové ekonomiky
Pracovní zařazení:Ředitel ústavu
Kancelář:U2/540
Telefon:57 603 2512
E-mail:pnovak@utb.cz

Studentská komora

Jméno:Pavel Ondra
Fakulta:Fakulta managementu a ekonomiky
Funkce:člen AS UTB
E-mail:ondra@utb.cz

Jméno:Magdaléna Rybová
Fakulta:Fakulta managementu a ekonomiky
Funkce:člen AS UTB
E-mail:m_rybova@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít