UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Složení Akademického senátu UTB ve Zlíně

Zástupci Fakulty aplikované informatiky

Komora akademických pracovníků

Jméno:doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.
Fakulta:Fakulta aplikované informatiky
Ústav:Ústav počítačových a komunikačních systémů
Pracovní zařazení:docent
Kancelář:U51/821
Telefon:57 603 5180
Funkce:předseda AS UTB
člen AS FAI
zástupce AS UTB v Radě pro informační systém UTB
Členství:od 2010
E-mail:sysel@utb.cz

Jméno:doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.
Fakulta:Fakulta aplikované informatiky
Ústav:Ústav automatizace a řídící techniky
Pracovní zařazení:docent
Kancelář:U51/716
Telefon:57 603 5079
E-mail:urednicek@utb.cz

Jméno:Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.
Fakulta:Fakulta aplikované informatiky
Ústav:Ústav počítačových a komunikačních systémů
Pracovní zařazení:ředitel ústavu
Kancelář:U5/A806
Telefon:57 603 5205
Funkce:zástupce FAI ve sněmu RVŠ
předseda AS FAI
člen vedení a kolegia děkana FAI
člen ekonomické komise AS FAI
Členství:od 2006
E-mail:matysek@utb.cz

Jméno:Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.
Fakulta:Fakulta aplikované informatiky
Ústav:Ústav automatizace a řídící techniky
Pracovní zařazení:odborný asistent
Kancelář:U51/717
Telefon:57 603 5260
E-mail:sysala@utb.cz

Studentská komora

Jméno:Ing. Jan Mrázek
Fakulta:Fakulta aplikované informatiky
E-mail: jmrazek@utb.cz

Jméno:Ing. Václav Mach
Fakulta:Fakulta aplikované informatiky
E-mail: v2mach@utb.cz

 

Zavřít

Fakulty a součásti