Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Složení Akademického senátu UTB ve Zlíně

Zástupci Fakulty humanitních studií

Komora akademických pracovníků

Jméno:Mgr. Petr Dujka
Fakulta:Fakulta humanitních studií
Ústav:Ústav moderních jazyků a literatur
Pracovní zařazení:lektor
Kancelář:U18/405
Telefon:57 603 2260
E-mail:dujka@utb.cz

Jméno:Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.
Fakulta:Fakulta humanitních studií
Ústav:Centrum jazykového vzdělávání
Pracovní zařazení:odborná asistentka
Kancelář:U18/512
Telefon:57 603 8088
E-mail:kozakova@utb.cz

Jméno:Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.
Fakulta:Fakulta humanitních studií
Ústav:Ústav školní pedagogiky
Pracovní zařazení:odborný asistent
Kancelář:434/U18
Telefon:57 603 7420
E-mail:pacholik@utb.cz

Jméno:PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.
Fakulta:Fakulta humanitních studií
Ústav:Ústav pedagogických věd
Pracovní zařazení:odborná asistentka
Kancelář:U18/526
Telefon:57 603 7423
E-mail:skarupska@utb.cz

Studentská komora

Jméno:Patrik Buček
Fakulta:Fakulta humanitních studií
Funkce:člen AS UTB
E-mail:p2_bucek@utb.cz

Jméno:Martin Halgoš
Fakulta:Fakulta humanitních studií
Funkce:člen AS UTB
E-mail:m_halgos@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít