Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Složení Akademického senátu UTB ve Zlíně

Zastoupení AS v poradních sborech UTB

Rada pro informační systémIng. Tomáš Sysala, Ph.D. – zástupce komory akademických pracovníků
Ing. Václav Mach – zástupce studentské komory
Stavební komisedoc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
Investiční komise doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
Dislokační komise Mgr. Petr Dujka
Rozvrhová komiseMgr. Věra Kozáková, Ph.D. – zástupce komory akademických pracovníků
Ing. Pavel Ondra – zástupce studentské komory
Komise pro stravování a ubytováníIng. Miroslav Matýsek, Ph.D. – zástupce komory akademických pracovníků
Milan Nguyen Quang – zástupce studentské komory
Komise pro doktorské studiumStudenti doktorských studijních programů navržení studentskou komorou Akademického senátu UTB:
Ing. Petr Fluxa (FT, člen AS UTB)
Ing. Jan Mrázek (FAI, člen AS UTB)
Mgr. Lenka Venterová (FHS)

Fakulty a součásti

Zavřít