Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Složení Akademického senátu UTB ve Zlíně

Složení komisí AS UTB

KomiseEkonomickáLegislativní
Předsedadoc. Ing. Petr Novák, Ph.D. – FaMEPhDr. Helena Skarupská, Ph.D. – FHS
Členové za
FTdoc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.
Ing. Petr Fluxa
Nikolas Ryzí
doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
FaMEIng. Monika Horáková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Ing. Zdeněk Melichárek, Ph.D.
Ing. Pavel Ondra
Magdaléna Rybová
FMKMgr. Josef Kocourek, Ph.D.
PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.
Bc. Lukáš Koutný
Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.
FAIIng. Miroslav Matýsek, Ph.D.
Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.
Ing. Jan Mrázek
doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.
FHSMgr. Věra Kozáková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, PhD.
Patrik Buček
Mgr. Petr Dujka
FLKŘIng. Miroslav Musil, Ph.D.
Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.
Kateřina Kopřivová
RNDr. Jakub Trojan, MSc MBA Ph.D.
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

 

Fakulty a součásti

Zavřít